Växter

uppdaterad 18-05-03

Här samlat uppgifter om olika växter som kan vara aktuella i samband   med biodling.

Sök också gärna på  en växt i sökfältet ovan. Där finns namn på vissa främmande språk .

Den här sektionen är uppdelad i tre sidor. Dels en lista med dragväxter, dels en lista med pollineringsbeov, , dels ett antal beskrivningar

Listan

Uppgifterna om nektar och pollen är hämtade från ett antal listor. Det är därför inte säkert att de värden som anges stämmer för dina lokala förhållanden. Ibland står i värdet endast nektar resp. pollen. Några mer preciserade värden har inte kunnat återfinnas.

I den mån det har kunnat hittas alternativ  namn finns dessa.  När det gäller de engelska namnen är de lite oklart vilket som är det gängse namnet.

Pollineringsbehov

En liten lista med behovet av antal samhällen som behövs för en fullgod pollinering

Beskrivningar

Här finns ett  beskrivningar av några växter. I den mån vi har kunnat finna namn på andra språk finns de angivna.

Allmännt

De växter bina hämtar nektar eller pollen från kallas dragväxter. Vi har gjort en liten lista med ett antal växter där vi lagt in värden för nektar och pollen. Ju högre värde – ju bättre växt sett ur biodlarens ögon. Om växten inte återfinns i listan kan det ha flera orsaker.

  • vi saknar uppgifter om värdet som dragväxt
  • vi har missat växten
  • den ger ingen eller ringa nektar eller pollen
  • den finns under ett annat namn (Använd sökfältet ovan och sök på namnet. Det är möjligt att växten finns där. Där finns en hel del alternativa svenska namn inlagda, liksom namn på Norska, Danska, Engelska och Tyska i den mån jag återfunnit dem. )
  • Vissa växter har olika namn i olika delar av landet. Så har t.ex. mjölkört minst 18 och älggräs minst 27 olika namn, mer eller mindre lokalt.
  • Alla listor är egentligen personliga urval. Att göra en lista med kanske drygt 1.000 växter, och hålla den uppdaterad, är ett  stort arbete, se därför angivna värden som en anvisning. Det kan ha kommit nya rön som inte är uppdaterade.

När det gäller tillgång till nektar och pollen finns det dock ingen anledning att gå in närmare på olika arter av maskrosor ( cirka 1.000 arter) eller björnbär ( cirka 80 arter).

Värdet av en växt säger dock inte allt om dess betydelse som dragkälla. Det kan variera från år till år, från lokal till lokal, från tid på dygnet till annan osv . Dessutom måste det finnas tillräckligt många blommor.

När det gäller pollen är det lite krångligare. Ytterst få växters  pollen ( björk, eventuellt raps) innehåller alla aminosyror bina behöver. Pollen från hassel, som anges som 3 när det gäller pollen, anses inte vara speciellt bra när det gäller sammansättningen av aminosyror.

Nyckel

0 – Inget
1 – Måttligt
2 – Bra
3- Mycket bra