Lillabi

Verksamheten finns i Risveden väster om Alingsås ( Västra Götaland).

Biodling har bedrivits sedan 1970-talet. Antalet bisamhällen har varierat under åren.  Verksamheten kan betecknas som konventionell biodling.

Dragområdet för bisamhällena innehåller skogsmark och ängar / betesmark.

För kontakt använd gärna kontaktformuläret