Förklaring till växtlista.

uppdaterad 18-10-11

Att tolka tabellen med dragväxter

Det finns gott om listor på dragväxter på nätet, i böcker och tidskrifter. Troligtvis är uppgifterna hämtade från någon annan källa på nätet, i en bok eller tidskrift. Det blir således lite cirkulära referenser och det finns troligtvis inga vetenskapligt trovärdiga källor för rangordning mellan olika växter. Dessutom kan egenskaperna variera med hänsyn till växtort, lokala förhållande och mycket mera. En växt som fått ett lågt värde kan kanske vara värd ett högre värde under vissa omständigheter , och tvärtom.

Bina anses gå på den källa som har högst sockerhalt och en källa med lägre sockerhalt i omgivningen kan därför till synes sakna bibesök.

När det gäller pollen är det oklart hur bina väljer pollenkälla. Tabellen ger ingen uppgift om pollenets värde

I tabellen har ett stort antal växter som inte finns i Sverige tagits med. I många fall saknar de Svenska namn.

Tabellens uppläggning

Strax över tabellen, på höger sida finns en sökruta. Där kan man skriva in växtens latinska släktnamn eller artnamn, namn på svenska eller engelska för att finna en speciell växt.

I tabellhuvudet finns några ”pilar”. Genom att klicka på dessa sorteras väcterna från A till Ö eller omnämnt. Gör man motsvarande när det gäller nektar, pollen eller honungsdagg sorteras de i storleksordning

Kom ihåg att det är viktigt att bina har tillgång till en stor mängd olika växter för att de skall få ett kontinuerligt drag och varierat pollen. Det är viktigare än att de har växter som en kort tid ger mycket nektar.

Några växter finns mera utförligt beskrivna . Klicka på växter eller sök på namnet i sökrutan. Du kan också se dem på sitemap (skrolla ner en bit)