Dragväxter.

uppdaterad 20-09-28

åter till hunvudsida för växter

Några växter har utförligare beskrivningar, Använd sökrutan på växtsidan ( Latin,Svenska,NorskaDanska,Engelska, Tyska)

Läs gärna kommentarer till draglistan

0 – Inget    1 – Måttligt     2 – Bra    3 – Mycket bra    n eller p – ger nektar elller pollen, men oklart hur mycket. Värdena är en sammanfattning av uppgifter i böcker,tidningar och internetkällor. Någon vetenskaplig grund har inte kunnat hittats.

Under tabellen finns en rad för att scrolla horisontellt. Sök i tabellen genom att skriva in ett sökord i fältet till höger. Om något saknas eller är fel så kontakta mig.

Attention: The internal data of table “3” is corrupted!