Namn växter

uppdaterad 21-10-13

 

Detta är ett arbetsmaterial och är inte redigerat färigt

Det här är inte enbart bi-växter.

<br/> betyder att jag (ännu) inte har hittat namn.

Norska och danska namn kan innehlla æ och ø

Vissa bokstäver importerades fel vid transporten ( ä =ä  Ã¶ = ö. Ã¥ = å. Ã¸ = ø  Ã¦ =æ)

Attention: The internal data of table “27” is corrupted!