Akleja

Latin.  Aquilegia vulgaris

Svenska   akleja, tyska klockor, åkerleja

Norska  akeleie

Danska  akleje

Tyska  Akelei

Engelska  Columbine, Culverwort, European Crowfoot ,European Colombine , Granny Bonnets, True Columbine

Biväxt

Ger något nektar och pollen

Mat och dryck

Inga uppgifter

Övrig användning

Fröna fördriver kopporna, brukas vid gulsot och 1/2 drakma botar skabb hos barn, men jag har sett hur en för stor dos som ordinerats av kloka gummor dödat barn.(Linné)

Frökapslarna har används i gurgelvatten mot halsont, skabb och huvudsår. Dekokt av frökapslar har använts mot gulsot, vattkoppor och mässling

Alla växter i släktet innehåller i varierande mängd giftig blomsaft

Infördes troligtvis till Sverige av munkar som odlade den för dess urindrivande och skörbjuggsförhindrande verkan