Älggräs

Latin:Filipendula ulmaria (L.) Maxim.( Spiraea ulmaria L.,Ulmaria pentapetala)

Svenska: Älggräs, Aleskogsfräs, Algräs, Bigräs, Bittegräs, Bottengräs, Byttegräs, Böttne, Hälkovan, Johannisört, Kallgräs, Karsöta, Karört, Kassöta, Loktgräs, Luktgräs, Majgräs, Manngräs, Mjödört, Mjöört, Möltagräs,Mörtagräs, Persmässblomster, Älgört, Ärkråkgräs, Ölört.

Norska: mjødurt, botnagras, korsgras, maigræs, mjurt, møygras

Danska: Almindelig Mjødurt, mjødurt

Tyska: Großes Mädesüß, Mädesåss, Krampfkraut, Johanniswedel, Geissbart

Engelska:Meadow sweet, European Meadowsweet ,Queen of The Meadow, Bridewort

Biväxt

Pollen 2, nektar utan uppgift.
Växten är en medelgod pollenkälla men anses ej ge någon nektar.
I vissa trakter gneds också insidan av halmkupor in med älggräs innan kuporna befolkades. Bina skulle då lättare stanna kvar i kupan.

Närbesläktade arter

Brudbröd (Filipendula vulgaris)

Allmänt

Vanlig på fuktig eller våt mark i hela norden. Blommar i juli-augusti

Älggräset har ett stort antal dialektala namn, vilket borde tyda på att örten på ett eller annat sätt haft en betydelse i det svenska samhället.
Linné noterade att hela växten är välluktande och ströddes för sin angenäma dofts skull av allmogen på golvet vid högtider.

Växten har använts för att torka ur kärl som skulle användas för mjöd eller öltillverkning.

De lokala namnen tyder också på att den ingick i kyrkbuketter. Det var en liten blombukett med doftande blommor som kvinnorna tog med sig till högmässan. När man kände att tröttheten kom luktade man på buketten, och blev uppfriskad.

Användning

Växten innehåller slemhinneretande ämnen och salicylsyra och bör ej tuggas.
Växten finns angiven i engelsk litteratur från 1300-talet under namnet Meadwort (mjödört) och var en av de kryddor som användes vid öl och mjödtillverkning. Troligtvis var det blommorna som användes, men det framgårinte klart.
I norden finns uppgifter på att örten har använts att smörja in jäskar för öl (och mjöd ?) innan de användes. Att detta troligtvis var vanligt tyder delokala namnen på örten på.

I Blekinge har örten använts att smörja in kreatur mot ohyra

Älggräs var av de tre viktigaste örterna för druiderna.

Inom naturmedicinen har blad och rötter använts. De har använts mot diarré och även som urindrivande preparat.

Mat och Dryck

På blommor och blad görs ett välsmakande te.
Innehåller måttligt med C-vitamin

Medicin / Naturmedicin

Te gjort på bladen anses välsmakande. Det anses vara svettdrivande, maskfördrivande, katarrlindrande och sammandragande. Som febernedsättande medel har använts ett avkok på blommor eller blad: 10g blommor / dl vatten, eller en fylld näve / 4 dl vatten.
Örten har även använts mot reumatism

Övrigt

Rötterna har använts som grismat.
I älgört fann man salicylsyra (”spireasyra”), ett ämne som används i smärtstillande medel, till exempel Asperin.