Björk

Latin: Betula

Svenska: Björk

Norska:Bjerk

Danska:Birk

Tyska: Birke

Engelska: Birch

Allmänt

Björkarna är vindpollinerade. 

Förekomst
I Norden förekommer tre arter av björkar:
Betula pubescens ssp pubescens – Glasbjörk
Betula pendula – Vårtbjörk
Betula nana – Dvärgbjörk
——————
Latin: Betula pubescens ssp pubescens (Betula odorata, Betula concinna, Betula coriacea, Betula callosa, Betula carpatica, Betula glutinosa, Betula pubescens subsp. suecica 
Svenska: Glasbjörk, krypbjörk, kärrbjörk
Norska: vanleg bjørk
Danska: Birk
Tyska: Moorbirke
Engelska: Silver Birch, Downy Birch
Synonymer latin: 

Underarter / varianter
Betula pubescens subsp. czerepanovii – Fjällbjörk.
——————
Latin: Betula pendula ( Betula verrucosa, Betula platyphylla, Betula alba )
Svenska: Vårtbjörk, hängbjörk, slöjdbjörk, mausurbjörk
Norska: Hengebjörk, lavlandsbjerk
Danska: Vorte-birk
Tyska: Hängebirke
Engelska: Common Birch, Silver Birch, European White Birch, White Birch

Underarter / varianter.

Betula pendula f. dalecarlia – ornäsbjörk
Betula pendula f. crispa – fransbjörk
Betula pendula f. fastigiata pyramidbjörk

Biväxt

Björk ger inte någon nektar men däremot  pollen. Pollenet innehåller troligtvis alla aminosyror som bina behöver, vilket är ovanligt bland svenska växter.

Drag kan dock förekomma på bladhonung samt sav. Skörden uppges dock vara låg.
——————
Latin: Betula nana
Svenska: Dvärgbjörk, vivang, fredagsbjörk, fjällrapa, klingris, rypris, långfredagsbjörk
Norska: Dvergbjørk, fjellrape
Danska: Dværgbirk
Tyska:
Engelska: Dwarf birch
——————
I trädgårdhandeln förekommer dessutom ett antal arter. Till exempel:

Betula ermanii kamtjakabjörk
Betula jaquemontii himalajabjörk
Betula maximowiciana jättebjörk
Betula nigra svatbjörk
Betula papyrifera pappersbjörk
Betula pendula ett antal namnsorter (hängbjörk, pelarbjörk, blodbjörk, tårbjörk osv)

Allmänt
De olika björkarterna trivs på olika marker.
Glasbjörken (Betula pubescens ) vill ha fuktiga marker och kan ge fingevisningar om var det kan vara lämpligt att söka efter vatten, om man vill gräva en brunn. Uppgifter anger att en vuxen björk behöver upp till 700 liter vatten per dygn för att trivas.
Vårtbjörken (Betula verrucosa ) föredrar torr och stenig mark och invaderar snabbt ett hygge om den får tillfälle.

Dvärgbjörken (Betula nana ) finns i fjälltrakterna och skall inte förväxlas med fjällbjörken (Betula pubescens subsp. czerepanovii)

 

Användning

Björken är ett träd där många delar kan användas. Förutom virket, som fått stor användning till olika snickeriändamål, har näver, löv och sav använts.

Björkved är ett populärt bränsle för brasor och uppvärmnig. Enligt muntliga uppgifter är björk det enda träslag som kan användas som bränsle i rått tillstånd. 

Askan kan användas till framställning av tvättmedel.

Björkris med vidsittande blad används i bastun. Björkris utan blad har användts vid aga.

Att tappa björksav ingår INTE i allmansrätten. Saven tappas på våren. Det finns en teknik att borra ett hål i stammen och låta saven  rinna ut och ner i ett kärl. Hålet måste sedan proppas igen ordentligt för att förhindra att trädet skadas. Metoden rekomenderas INTE eftersom det är stor risk att det kan orsaka svampangrepp på trädet. Ett annat sätt är att klippa av en gren och trä på en flaska som binds fast. Den bör sedan bytas varje dag, och kan ge 0,5-1 liter per dygn.  Saven innehåller oftast jästbakterier och råkar lätt i självjäsning redan efter något dygn i rumstemperatur.

Barken (nävern) har använts till färgning av ylle.

Barken(nävern) är också ett bra material till kåsor och andra kärl.
Observera dock att det inte är tillåtet att ta näver från levande träd.

Mat och Dryck

Mest känd användning kanske björksaven är.  Den  är en uppfriskande måltidsdryck. Den bör njutas färsk eftersom den lätt råkar i jäsning. Den kan doch  djupfrysas för senare använding.
Jäsningsbenägenheten har även utnyttjats till vinframställning.

Björksaven har också använts som vätska vid bakning.

Folktro och mytologi

Bruket att smycka huset med björkkvistar går tillbaka till åtminstone vikingatiden.

Medicin / Naturmedicin

Bladen har använts som medel mot njursten, skörbjugg, inälvsmask, ros och andra hudutslag.

Björksaven skall enligt folkmedicinen också vara bra att tvätta håret med. Den har också använts att tvätta ansiktet med och ansågs kunna avlägsna fräknar och göra huden len och fin. 

 

Övrigt

Betula papyrifera pappersbjörk är en amerikansk art, där nävern använts vid kanottillverkning
Björkar bör inte planteras närmare än 200 m från bostäder, skolor mm där allergiker måste uppehålla sig.

Hos en del individer av vårtbjörken löper vedens fibrer mycket oregelbundet. Sådant virke kallas mauservirke. Anlagen för detta är ärftliga.

Glasbjörken angrips lätt av en svamp – Taphrina betlina – som framkallar häxkvastar