Blåbär

Uppdaterad 2017-01-17

Latin:Vaccinium myrtillus (Myrtillus nigra)

Svenska:Blåbär, blåbärsris, bölljon, klögen, klöngon, lettbär, sarremuörje, sirremuörje, skogsbär, skvallebär, skvallerbär, slinder, slinnen, slinner, slundron, slyndron,slyngon, slynnon, svälton

Norska:Blåbær, blaabærlyng

Danska:Blåbær, blaabærbølle

Tyska:Heidelbeere

Engelska:Blueberry, Bilberry bush

Synonymer latin:

 

Närbesläktade arter

Se skogsbär 

Biväxt

Pollen 2, nektar 2, kan ge 10-12 kg honung per hektar.
Medelgod källa såväl för nektar som pollen.
Ofta har bina mycket att välja på vid denna tid och blåbärsblommorna blir inte så välbesökta som man skulle vilja. Om bina har pollinerat blommorna blir bären betydligt större och tyngre.

Försök har gjorts med att vandra med bisamhällen till skogstrakter med blåbärsblom. Den ekonomiska vinningen för biodlaren torde främst ha varit att sälja kartor med uppgifter om var bisamhällena stått.

Förväxling


Blåbär kan förväxlas med odon (Vaccinium uliginosum )

Allmänt

Blåbär tillhör ljungväxterna. Blomningstiden i våra trakter är slutet av maj.
För var kanske de stora skogsfåglarna vanligare i våra trakter och Linné anger att ”skogshöns som i stora mängder förekommer i Norrland livnär sig under hösten på bären”.
Bären innehåller kolhydrater, fruktsyror, järn, C-vitamin.
I amerikanska källor åsyftas med Blueberry den amerikanska arten Vaccinium corymbosum ( se amerikanska blåbär)

Sällsynt kan blåbär korsa sig med lingon.

Användning

Störst användning har bären
Hela busken kan användas som garvämne vid läderberedning.
Kan användas för vinberedning

Mat och Dryck

Björnar anges ibland täcka sitt näringsintag med blåbär. Att det behövs stora mängder förstår man lätt eftersom det krävs 3 kg ( ca 7 l) per dag för att täcka det minsta nödvändiga kolhydratbehovet för en människa.
Blåbär som sur saft används fortfarande som huskur mot diarré. Att kuren är verksam beror på att bären innehåller stora mängder garvämnen. Små mängder anges också ha en sammandragande verkan på magen.

Blommorna är ätbara och har god smak. Nyutslagna blåbärsblad kan ätas, torkade blad kan användas som te.

 

Övrigt

En variant med blanksvarta bär (Vaccinium myrtillus f. Epruinosum ) brukar ofta kallas skomakarbär.