Blåsippa

Latin:Hepatica nobilis ( Hepatica triloba, Anemone hepatica)

Svenska:blåsippa, blåves, blåveror, killingeblomma, blålock

Norska:Blåveis

Danska:blå anemone

Tyska:Leberblåmchen

Engelska:American Liverwort, Liverwort ,hepatica, anemone apennia, blue anemone, Round-leaved hepatica, Liverleaf, Liverweed, Trefoil, Herb trinity, Kidneywort.

Biväxt

Pollen 1, nektar 1

Allmänt

Förekommer från Skåne till Hälsingland

Alla sippor innehåller slemirriterande ämnen.
Blåsippor innehåller giftiga ämnen och skall aldrig användas för invärtes bruk. Det gäller hela växten.

Mat och Dryck

Livsmedelsvberket avråder från att växten användes i livsmedel (2004)

Folktro och mytologi

Om man åt vårens första blåsippa skulle man hålla sig frisk hela året enligt folktro. Detta avråds från eftersom örten innehåller giftiga ä,mnen.

Medicin / Naturmedicin

Enligt signaturläran bra mot leversjukdomar (bladets form ).
Amses vara sårläkande och urndrivande

Övrigt

Farhågor finns att frön inte gror i naturen på grund av miljöförändringar. I så fall skulle de plantor som finns vara mycket gamla. I vissa fall upp till 50 år. En lämplig lokal ( eventuellt kombinerad med kalkning) medför dock att örten sprids.
Växten är fridlyst på flera lokaler.
Fröna sprids av myror

Det amerikanska / engelska namnet Liverwort kan syfta även på helt andra arter. True Liverwort anges vara Marcantia polymorpha (lungmossa ) , och English eller Ground liverwort anges vara. Peltigera canina (filtlav)