Cikoria

Latin:Cichorium intybus

Svenska:cikoria, vägvårda, blå järnört, blåbinke, blåblinka, solvända

Norska:Sikori

Danska:Cikorie

Tyska:Wegwarte, Wegleuchte, Wegtritt, Wegwaechter,Zichorie, Zigeunerblume, Verfluchte Jungfer, Sonnenwirbel, Sonnenwedel, Sonnenkraut, Schlempekraut, Kaffeezichorie, Kaffeewurzen, Kaffeekraut, Hansl am Weg, Faule Gretl, Blaue Distel

Engelska:Wild Chicory, Wild succory, Succory, Hendibeh, Wilde Zichorie

Biväxt

Nektar 1, pollen 1

Närbesläktade arter

Cikorian är den enda vildväxande arten av släktet i Sverige. Det finns dock en hel del arter inom släktet, och den mest kända torde vara Cichorium endivia (endiver).

Allmänt

Örten har förädlats och idag talar men om fyra olika grupper (varianter), och inom varje grupp finns flera ”namnsorter”

Endivagruppen
Rosensalltgruppen. Finns i handeln bl.a. under beteckningen ”Rosso”
Sallatcikoriagruppen
Rotcikoriagruppen.
Vår vildväxande cikoria tillhör rotcikoriagruppen.

Förekomst

Ängsblomma, vanlig vid vägkanter på Gotland och Öland

Mat och Dryck

Den vildväxande är besk och tjänar som läkemedel, den odlade är sötare och tjänlig som mat. ( Vilken art som är den vildväxande respektive den odlade framgår ej av källorna)
Den kokta roten blir allt efter graden av kokning, ljusgul, mörkgul, besk(Linné).
Blanden, som till formen påminner om maskrosblad, har använts som sallad och i soppor.
Den torkade och lindrigt rostade påloten har använts som kaffesurrogat.
Enligt vissa källor förekommer det fortfarande att man i Danmark och på Island samt i vissa delar av USA blandar i cikoria i kaffet därför att man uppskattar smaken.

Folktro och mytologi

Cikorian har ansetts ha en magisk kraft. Normalt har den blå blommor men varianter med vita blommor kan förekomma
Den som på Jacobs dag påträffar en cikoria med vita blommor och under tysthet uppgräver densamma med tillhjälp av ett mynt och sedan bär henne med sig var oåtkomlig för hugg och stickvapen. Därjämte kunde han, så ofta han önskade, göra sig osynlig ( J.Henriksson: Växter i de gamlas..)

Andra användningar av cikorian är mindre våldsamma. Om du lägger en cikoriabit under lakanet så din älskade sover på den utan att veta om det medför det trohet.

Medicin / Naturmedicin

De äldsta kända omnämnandena om cikoria finns Papyrus Ebers ( Egypten ca 1600 fKr). Den odlades i antikens grekland och Romariket som läkeväxt och salladsväxt.
Som medicinalväxt har den bl a använts mot gikt och gulsot. Den har ansetts välgörande vid förkylningar och befrämja matsmältningen. Det senare troligtvis därför att örten är svagt laxerande.
Signaturläran gav att den vita mjölksaften i stam och rot gjorde att örten rekommenderades till ammande kvinnor. De blå blommorna, som slöts varje natt, gjorde att örten ansågs bra för ögonen.

Överkänslighetsreaktioner kan förekomma

Övrigt

Eftersom cikorians blommor öppnar sig och sluter sig vid bestämda tider är den populär som botanisk klocka.
Enligt legenden är den en förvandlad brud som väntar vid vägkanten på sin svekfulle fästman.
Cikorian togs till USA av de första invandrarna och har spridit sig och är nu vanlig på vägkanter. Thomas Jefferson ansåg den vara en bra marktäckare och ett bra kreatursfoder.