Fackelblomster

Latin:Lythrum salicaria

Svenska:Fackelblomster,fackelros ,kattrumpa , åmärke, strandfackla, strandljus, strandblomster

Norska:katthale, sickedokke

Danska:kattehale

Tyska:Blut-Weiderich,Rosen-Weiderich ,Weiderich

Engelska:Purple loosestripe, Williw Herb, Rainbow Weed, Purple Willow-herb

Biväxt

God nektarkälla. medelgod pollenkälla.
Nektarn innehåller 52 % socker, och den hör till de vilda blommor som har högsta sockerhalten i nektarn i vår natur.

Allmänt

Sitt latinska artnamn, salicaria, har den fått därför att blade påminner om salixarternas blad, kanske främst sälgens.

Allmän på stränder och i kärr

Mat och Dryck

Unga skott kan kokas som grönsak. Blommorna lär ha använts till färgning av konfekt

Medicin / Naturmedicin

Bladen, i form av pulver, verksamt mot rödsot och diarréer med slapphet i tarmkanalen, mot vit fluss och blodspottning.
Arten har haft antiseptisk och medicinsk användning, bl.a. för stillande av blodflöde. Viss användning inom naturmedicin (diarré, bensår mm)

Övrigt

Garvsyrehaltiga ämnen finns i bladen, och växten har använts för framställning av garvämne. Längs Hudsonfloden (USA) växer fackelblomster i stora mängder till biodlarnas glädje.