Hassel

Latin: Corylus avellana

Svenska:Hassel

Norska:Hassel

Danska: Hassel

Tyska: Hasel

Engelska:Hazelnut tree filbert , Common Hazel, European Hazel.

Närbesläktade arter

Ormhassel, Corylus avellana var.contorta

Biväxt

Hasseln blommar tidigt på våren . Hassel är dock främst vindpollinerad, och har ingen nektar, Bin spelar ingen avgörande roll för pollinering. Kan vara värd för insekter som ger bladhonung.

Bina samlar gärna pollen från hassel. Analyser av pollenets aminosyror pekar dock på att det inte är lämpligt som föda åt yngel.

Allmänt

Olika han- och honblommor på samma träd. Träden är självsterila.
Normalt är hasseln en kvastformig buske med 3-4 m höjd, men den kan också bli trädformad och upp till 12 m hög. Den största stamomkretsen som uppmätts är 219 cm, och det äldsta kända exemplaret blev drygt 90 år.

Användning

Träet eller rättare sagt kvastarna användes till metspön, ärtris, tunnband, större korgar och såll, sägs bevara spannmålen (Linné)

Mat och Dryck

Hasselnötter har ingått i mathållningen sedan stenåldern.. Idag ingår inte plockning av hasselnötter i allemansrätten.

Folktro och mytologi

Ge den till en brud på hennes bröllopsdag för att ge henne en lycklig framtid.
Lägg i fönstret för att skydda mot blixtnedslag.

Gör ett halsband av nötterna eller lägg dem i din säng för att öka din fertilitet.

Övrigt

Slagrutor kan tillverkas av hassel.