Hästhov

Latin: Tussilago farfara

Svenska:hästhov, adelsrova, brösttobak, trustblomma, folafötter, fålafötter, frustablomma, hin ondes blomma , hin ondes blommä, hin ondes rofva, hostört, hästho, lerblad, lungbota, läkieblad, majblomma, mjölkblad, märgelört, skarfvagräs, skomma , skommen , skroma, skråp , surblad , tandvärksbota, tjälablomma , tussilago ,
åsnehov

Norska:hesthov

Danska:følfod

Tyska:Huflattich, Eselhuf , Rosshuf , Esellattich , Ackerlatsche, Brandlattich, Brustlattich , Eselshuf, Lette, Rosslattich, Brustlattich

Engelska:Coltsfoot, Son-before-father, Horsehoof, Hallfoot ,Foalswort , Fieldhove, Ass’s Foot , Bullsfoot , Donnhove, Clayweed , Cleats , Coughwort , Hallfoot, Coltsfoot, Colt s foot

Biväxt

Den är en medelgod dragväxt för både nektar och pollen.
Eftersom den blommar så tidigt är det en viktig växt för binas vårutveckling.

Användning

Av rötterna beredes fnöske för eldslagning (Linné)

Under första världskriget använde soldaterna torkade blad av tussilago som surrogat för tobak, gärna blandade med sötväppling eller myskmadra. Smaken beskrevs som höliknande.

I Scottland har också torkade blommor använts för att stoppa kuddar, och torkade blad att tända med ungefär som vi i Sverige använde fnöske.

Bladen rökta som tobak brukas stundom mot hosta hos oss, en mycket gammal medicin, omnämnd redan av Plinius(Linné)

Mat och Dryck

Bladen har använts till Te. De innehåller dock troligtvis canserframkallande ämnen och bör därför undvikas.

Folktro och mytologi

Scottland: Om hästhovens frön flyger iväg utan att det blåser kommeer det att regna.

Medicin / Naturmedicin

Tussilago innehåller mucilage, som verkar lindrande i andningsvägarna, eventuellt kan den minska mängden PAF, som är en substans som utlöser astma.
Tussilago innehåller också ett ämne som kan orsaka leverskador.
I det antika grekland och Romarriket användes hästhoven som läkeväxt och bruket spreds till övriga Europa. Även Amerikas urbefolkning använde örten. Det är dock en kontroversiell planta i USA, och många vill utrota den.

Övrigt

Bladen kommer senare och är stora och täcker effektivt marken så att inga andra örter kan tränga upp. Den har stundom varit ett mindre önskvärt ogräs i odlingsmarken.

Den bildar stora rotsamlingar och en kvadratmeter kan innehålla 200 meter rötter och 300 knoppar. Den är därför svår att utrota om man skulle vilja det.
Utvisar lerig och tillika vattenrik mark och källådror för brunnsgrävare(Linné)