Havtorn

Latin:Hippophae rhamnoides

Svenska:havtorn, finnbär, havstörne

Norska:Tindved

Danska:Sandtorn, havtorn

Tyska:Sanddorn

Engelska:Sea Buckthorn, Sallow Thorn

Närbesläktade arter

Silverbuske Elaeagnus commutata

Biväxt

Uppgifterna om växtens betydelse för biodlingen är sparsamma. Den ger dock något pollen och nektar

Allmänt

Hela landet, företrädesvis i kusttrakterna. Skilda han och honplantor

Användning

Genom sitt rotsystem har havtorn fått användning för att binda marken så att sandflykt kan undvika

Mat och Dryck

Bären är rika på vitamin A och C. De bör skördas sedan de blivit frostnupna. De anses vara utsökta matbär och lämpliga till mos och saft.
Uppgifter finns också att de i de baltiska länderna också har använts i fisksåser. Linné skrev att fiskarna på Åland tillagade ett mos av de mycket sura bären.

Medicin / Naturmedicin

Om frukternas frön krossas och blandas med vin ansågs drycken bra mot vattusot.

Övrigt

I flera länder anses bären vara giftiga. Rousseau berättade att en person vid ett tillfälle såg honom äta bären. Men den personen hade så stor respekt för den lärde mannen att han inte vågade varna honom för bären, trots att han ansåg bären giftiga.