Kabbeleka

Blommar då göken gal, mörten leker och smöret börjar gulna, fastän korna lämnar den orörd. (Linné)


Latin:Altha palustris ( C. palustris var. procumbens , Caltha minor , Caltha palustris subsp. minor. Caltha palustris subsp palustris )

Svenska:Kabbleka. bofösros , bäckblomma , bäckjeblomma, bäckros, bäcktoppa , eggblomma , falsk kärlek , falsk kärlek, fålsugefötter , fålsungefötter , gul majblomma , gulnacke , hästhov , kabbalök , kabelek , kallkällblomma , kalvleka , klådblomster , klådnäve , krabbelök , källblomster , källkristeblomma , källtoppa , midsommarblomma , mjölkblomster , mjölkrosor , näckblomma , näcktobak , näcktuppor , skabbrosor , skinnarkärinblomma , skitsolöga , skogstjärnros , skopbomma , skovblomma , skovros , skovtoppa , smörblomma , smörfärga , smörgåla , solöga , svadtoppa , svallblomma , sårblomma , sårrosor , sårtuppa , tjälblomma , tjälblomster , torskblomma , tort, smörblomster , tremjölksblomma , tremjölksgräs , tremjölksgull , trimjölkgrös , vattsblomma , vattskåpa , vattublomma , vattublomma , vattublomster , vattugräs

Norska:soleihov

Danska:kabbeleje, eng-kabbeleje

Tyska:Sumpfdotterblume

Engelska: Marsh Marigold, Kingscup, Horse Blobs, Bull´s eyes, Leopard´s foot, Meadow Routs, Verrucaria, Solequia, Sponsa solis

Biväxt

Medelgod källa för både nektar och pollen.

Allmänt

Att kreaturen lämnar kabbelekan vid bete kan beror på att örten innehåller samma gift som smörblomman, fast i lägre koncentration. (se smörblomma)
Det latinska släktnamnet ,Caltha, kan eventuellt syfta på blommornas gula färg. Namnet palustris syftar på växtplatsen kärr, på våta lokaler.

Det engelska namnet, Marsh Marigold, kan härledas dels till växtplatsen( marsh = sumpmark,, myr, träsk, kärr, mosse ) dels till medeltiden då örten användes vid kyrkliga högtider och var helgat åt jungfru Maria.

Användning

Saknar idag praktisk användning.
Henriksson anger att ”I Dalsland samlas örten på våren, så fort den var fullt utvecklad, och skäres färsk jämte halm, varav en för nötkreatur begärlig sörpa beredes” En slutsats som således går stick i stäv med Linnes erfarenheter.

Mat och Dryck

Nutida böcker om växter varnar för att äta örten, i varje fall färsk. Den har dock haft en viss användning och Henriksson anger ”Kalvelekans späda blomkoppar kunna enligt Sv.Bot., saltade och inlagda i ättika, ätas som kapris: ( Han syftar med Sv.Bot. till Svensk Botanik av J.W.Palmstruch). I Örtmedicin och växtmagi (Det Bästa 1998) anges att bönderna använt blommorna för att färga smör gult.

Folktro och mytologi

Barn uppmanades att inte plocka kabbeleka eftersom den var giftig. Det man egentligen sade var att de inte skulle leka vid bäcken eller kärret.

Medicin / Naturmedicin

En viss användning finns inom homeopatin.

Övrigt

Rötterna har använts som grismat.