Klöver

Latin:
Trifolium

Svenska:
Klöver

Allmänt

Släktet Trifolium omfattar ett fletal arter, varav något mellan 15 och 20 torde odlas i Sverige till och från. Bland de klöverarter som har Svenska namn har vi funnit:
Trifolium alexandrinum alexandrinerklöver
Trifolium alpestre alpklöver
Trifolium angustifolium luddklöver
Trifolium arvense harklöver
Trifolium aureum gullklöver
Trifolium badium humleklöver
Trifolium campestre jordklöver
Trifolium constantinopolitanum turkklöver
Trifolium dubium trådklöver
Trifolium echinatum igelkottsklöver
Trifolium fragiferum smultronklöver
Trifolium glomeratum nystklöver
Trifolium hirtum rosenklöver
Trifolium hybridum alsikeklöver
Trifolium hybridumsspelegans liten alsikeklöver
Trifolium hybridumssphybridum vanlig alsikeklöver
Trifolium incaratum blodklöver
Trifolium medium skogsklöver
Trifolium micanthum spädklöver
Trifolium microcephalum kalifornisk klöver
Trifolium montanum backklöver
Trifolium ochroleucon blekklöver
Trifolium ornithopodioides fågelfotsklöver
Trifolium pannonicum ungersk klöver
Trifolium pratense rödklöver
Trifolium pratensevar.americanum amerikansk rödklöver
Trifolium pratensevar.maritimum strandrödklöver
Trifolium pratensevar.pratense ängsrödklöver
Trifolium pratensevar.sativum foderrödklöver
Trifolium repens vitklöver
Trifolium resupinatum doftklöver
Trifolium resupinatumvar.majus stor doftklöver
Trifolium resupinatumvar.resupinatum liten doftklöver
Trifolium retusum småklöver
Trifolium rubens purpurklöver
Trifolium scabrum strävklöver
Trifolium spadiceum brunklöver
Trifolium spumosum smällklöver
Trifolium squarrosum spärrklöver
Trifolium stellatum stjärnklöver
Trifolium striatum strimklöver
Trifolium strictum styvklöver
Trifolium subterraneum grävklöver
Trifolium tomentosum ullklöver

Användning

Klöverarter är framför allt foderväxter.

Biväxt

Värdet för biodlingen varierar mellan olika arter. Se t.ex. under Trifolium i växtlistan.