Maskrosor

Maskrosor är en rätt komplicerad grupp.
Maskrosorna är också viktiga för bina
Här representeras den av gruppen ogräsmaskrosor, vilket torde vara dem vi hittar i gräsmattorna och på fälten. Totalt finns det över 1.000 arter av maskrosor i norden. Man får nog vara expert för att skilja dem åt. För oss andra har det en viss betydelse har det när det gäller vilka blad man skall samla till sallad eftersom smaken skiljer. Maskrosor ger nektar endast under förmiddagarna. Om det skulle vara nödvändigt att klippa gräsmattan så gör det på eftermiddagen så irriterar du inte bin och andra nektarsamlande insekter i onödan. Eller varför inte tillåta sig att njuta av de vackra vita bollar som kommer om man låter bli att klippa gräsmattan.

Latin:
Taraxacum

Svenska:
maskros 

utan att man anger någon speciell art:
buseblomma, busros ,gasgras , gulagossar ,gulgossar ,gulgubbar, gåsblommer, gåsblommor, hajtand
, hundsallat, kavaljersparoll, kiedieblomster, kjetuppor, kopiss, kuddehuvud, kådblomster, lejontand, lejontand , läikiehökegräs, maskros, mitjamilor, mjölkgräs, mjölktistel, monkhufvud , munkhuvud, piss en lit, prästakrona, skabbrosor, skallnacke, skallnacke, smörblommer, smörblomster, smörfibler, smörgubbar, sveinblåmmä , svinamilla, svinblomster, teleros, tryllkulor, äggblomster

Norska:
løvetann, gullboste, gullhauk, hesteblom, kveldsvæva

Danska:
løvetand, mælkebøtte, fandeens kjærnemelk

Tyska:
Lövenzahn

Engelska:
Dandelion, Cankerwort, Priest’s Crown, Swine’s snout

Allmänt

Maskrosorna omfattar ca 1000 arter i Norden. De delas in i 12 sektioner.
Taraxacum sektion Antarctica 1 art ishavsmaskroser
Taraxacum sektion Artica ishavsmaskrosor
Taraxacum sektion.. Borea nordmaskrosor
Taraxacum sektion Borealia hornmaskrosor
Taraxacum sektion Boregena ca 20 arter norrlandsmaskroser
Taraxacum sektion Celtica ca 10 arter kärrmaskroser (betesmaskrosor)
Taraxacum sektion Ceratophorua ca 6 arter hornmaskroser
Taraxacum sektion Cronea ca 50 arter fjällmaskroser
Taraxacum sektion Erythrospermua ca 50 arter sandmaskroser
Taraxacum sektion Hamata ca 20 arter ängsmaskroser
Taraxacum sektion Naevosa ca 10 arter fläckmaskroser
Taraxacum sektion Obliqua 2 arter dvärgmaskroser (sandmaskrosor)
Taraxacum sektion Palustria ca 10 arter strandmaskroser
Taraxacum sektion Ruderalia > 100 arter ogräsmaskroser
Taraxacum sektion Spectabilia ca 100 arter atlantmaskroser

Ogräsmaskroserna (sektion Ruderalia) är den största med flera hundra arter. För att skilja dessa åt krävs stora fackkunskaper, men var och en kan ske att det finns en variation genom att jämföra t.ex. bladflikarnas djup.

Av de ca 1000 maskrosarterna är det några som har svenska namn. Här är några exempel.
Taraxacum aleurodes vågåmaskros
Taraxacum arcticum arktisk maskros
Taraxacum austrinum sydmaskros
Taraxacum balticum östersjömaskros
Taraxacum brachyceras rosettmaskros
Taraxacum cornutum hornmaskros
Taraxacum croceum fjällmaskros
Taraxacum crocinum saffransmaskros
Taraxacum crocodes jämtlandsmaskros
Taraxacum dovrense dovremaskros
Taraxacum duplidentifrons svarttandad maskros
Taraxacum egregium smalfjällig strandmaskros
Taraxacum euryphyllum bredskaftad fläckmaskros
Taraxacum friesii oslomaskros
Taraxacum gelertii Gelerts maskros
Taraxacum hjeltii praktmaskros
Taraxacum kok-saghyz gummimaskros
Taraxacum larssonii dalslandsmaskros
Taraxacum limnanthes västmaskros
Taraxacum litorale liten kärrmaskros
Taraxacum maculigerum fläckmaskros
Taraxacum nordstedtii Nordstedts maskros
Taraxacum norvegicum finnmarksmaskros
Taraxacum obliquun dvärgmaskros
Taraxacum officinale maskros
Taraxacum polium gotlandsmaskros
Taraxacum praestans kvällsmaskros
Taraxacum suecicum strandmaskros
Taraxacum tornense lapplandsmaskros

Mat och Dryck

Maskrosen innehåller stora mängder närsalter och överträffas i ett avseendet bara av brännässlan. Den är också rik på både A- och C- vitaminer. Sallad på maskrosblad är mycket omtyckt på många håll. Om man låter maskrosen växa mörkt dvs man täcker över den späda plantan, så undviker man den beska smaken. Maskrosrot har använts som kaffesurrogat. Roten torkas och rostas lätt. Danskarna introducerade maskroskaffe under namnet Lövetand på 1860-talet. Det blev mycket populärt även i Sverige. När det blev känt varifrån det nya kaffet kom, förlorade det med ens allt värde hos oss. (jfr Mjölke)

Biväxt

Ogräsmaskrosor blommar i maj – augusti och har således en lång blomningstid Biodlare är förtjusta i denna blomma eftersom den levererar både nektar och pollen. Blomman har den egenheten att den sluter sig vid middagstid vilket innebär att av det som bina samlar så kommer 90% in före kl.12. Pollenklumpar från maskros är mycket små. Det beror på att pollenkornen har ett tjockt oljeaktigt överdrag, och det finns ett klart samband mellan oljeöverdrag och storlek på pollenklumparna.

Övrigt

Maskrosor har haft en stor betydelse i folkmedicinen. Det vetenskapliga namnet Taraxacum kommer från grekiskans taraxis som är namnet på en orientalisk ögonsjukdom mot vilken maskrosen ansågs vara ett botemedel. Antikens läkare ansåg kraften mot ögonåkommor vara så stark, att det räckte att bära maskrosrot i ett band om halsen för att bota rinnande ögon. En kvinna fick i så fall inte bara klara och friska ögon, utan hon blev också oemotståndlig för männen.