näverlönn

Svenska namn  näverlönn

Norska  naverlønn

Danska  naur

Tyska –

Engelska  Common Maple , Field Maple, Maple, Hedge Maple

Latin.  Acer campestre

 

Förekomst  Prydnadsträd

Ammännt   bark, nectar, pollen,

Användning   Uppgifter i engelskspråkig litteratur anger att naverlönn använts till violinfodral, bord och intarsia.

Mat och dryck  inga uppgifter har gått att finna.

Biväxt   God nektarkälla och medelgod pollenkälla. Kan troligtvis också vara en källa till honungsdagg.

Nektar  3

Pollen  2