Myntor

Latin:
Mentha

Svenska:
Myntor

Allmänt

I Sverige förekommer sju arter av myntor (släktet Mentha) vildväxande. Det är:
Gråmynta ( M. longifolia)
Grönmynta (M. spicata)
Kransmynta ( M. x verticillata)
Rundmynta (M.suaveolens). Kallas även för äppelmynta
Strandmynta (M. aquatica var litoralis)
Vattenmynta ( M. aquatica var aquatica)
Åkermynta (M. arvensis)
Ädelmynta (M. x gentilis)
Ytterligare ett antal odlas.
Mest känd bland dessa är kanske pepparmynta.
Krusmynta är en variant på grönmynta
Sedan finns det ett antal örter av andra släkten som har svenska namn på mynta (temynta, drakmynta, kungsmynta osv.) utan att de tillhör släktet myntor.

Allmänt
I varje fall vissa myntor innehåller ämnet tujon,( eng: thujone ) som är ett gift som också finns i malört. Det är viktigt att komma ihåg att skillnaden mellan mat och gift ibland är dosen (mängden) och att skillnaden mellan medicin och gift ofta är dosen. Tujon finns i ett flertal växter. Några av dessa är:
Achillea millefolium L. rölleka
Artemisia dracunculus L. fransk dragon
Capsicum frutescens L. chili, spansk peppar, kajenpeppar
Carum carvi L. kummin
Glycyrrhiza glabra L. lakritsväxt
Juniperus sabina L. sävenbom
Matricaria recutita L. kamomill
Mentha pulegium L. polejmynta
Mentha x rotundifolia (L.) HUDSON rundmynta
Mentha arvensis L. åkermynta
Pycnanthemum tenuifolium SCHRAD. inget svenskt namn
Salvia officinalis L. salvia
Salvia triloba L. inget svenskt namn ( grekisk salvia ?)
Sassafras albidum (NUTT.) NEES sassafras
Satureja hortensis L. sommarkyndel
Thymus orospedanus inget svensk namn

Användning

Myntorna har använts under lång tid. Sin första popularitet nådde de troligtvis som läkeväxter. Myntorna ansågs kunna dämpa hysteri och förkorta menopausen. Myntorna ansågs också kunna jaga bort loppor och löss.
Romarna använde också pepparmynta för att gnida in bord med, en sed som munkarna förde med sig till norden. Det symboliserade gästfrihet.

Mat och Dryck

Mest kända som växter till mat och dryck torde pepparmynta, rundmynta och grönmynta vara.

Biväxt

Myntorna allmänt anses vara goda nektargivare och ge något pollen.

Övrigt

Hälsobesvär har rapporterats i samband med utvunna oljor och extrakt.
Myntorna anses ha fått sitt latinska namn, Mentha, efter nymfen Mentha (Minthe) som förvandlades till en växt av den svartsjuke Persefone