Pestskråp

pestskråp låg

Pestskråp. Hanblommor.

Latin: Petasites hybridus

Svenska: pestskråp, pestillenrot, pestrot, rödskråp pestilleört

Norska: lækjepestrot, alminderlig pestrot

Danska: tordenskræppe, pestilensurt

Tyska: Pestwurz, Lattichwurzel

Engelska: Butterbur, Sweet Coltsfoot, heliotrope, Blatterdock ,Bog Rhubarb   , Bogshorns , Butter-Dock, Capdockin , Flapperdock, Langwort, Umbrella Plant

Finska etelänruttojuuri, pestilensurt

Synonymer latin: , P. officinalis, P. ovatus ,P. vulgaris, Tussilago petasites

Närbesläktade arter. Sex arter i släktet i norden Övriga är:

Petasites albus Vitskråp

Petasites spurius, (P. tomentosus) Såjutskråp

Petasites frigidus Fjällskråp

Petasites japonicus Bitterskråp

Petasites fragrans Doftskråp

Av dessa har endast fjällskråpet någon store utbredning.

Biväxt   God källa för såväl nektar som pollen.

Allmänt  Pestskråp är en tvåbyggare,d.v.s. skiljda han och honplantor. Honplantorna är sällsynta.

Förökningen sker mestadels med rotskott. Blomningen sker tidigt . Höjd normalt 30-100 cm. Ibland större. Bladen kan ha en diameter upp mot 100 cm.

Bland våra inhemska växter har denna de största bladen. höns och andra smärre djur döljer sig under dem vid regnväder(Linné)

Livsmedelsvberket avråder från att växten användes i livsmedel (2004)

Naturmedicin Från rotstocken har gjorts en drog som ansetts verksam mot hjärtbesvär, hosta och förkylning (Wild Flowers sid 221)