Rönn

Latin:
Sorbus aucuparia var aucuparia

Svenska:
Rönn, Runn

Norska:
Rogn, Raun

Danska:
Røn

Tyska:
Eberesche, Essbare

Engelska:
Mountain Ash, European Mountain Ash, Cockdrunk, Fowler’s Service, Hendrunk Rowan, Rowan Tree, Witch-wood, Witchen, Quickbean

Synonymer latin:
Pyrus aucuparia

Närbesläktade arter

Andra närbesläktade rönnar är nordrönn (Sorbus aucuparia var glabrata) och sötrönn (Sorbus aucuparia var edulis)

Allmänt

Rönnvirket användes förr till en rad bruksföremål. En spridd föreställning var att en yxa med skaft från flygrönn den kunde man inte hugga sig med. Det hände också att det hala glatta rönnvirket användes till skidor, men det ansågs på vissa håll som mindre praktiskt, dels därför att rönnskidor lätt slog sig och dels för att de ansågs så hala att man lätt kunde slå ihjäl sig. Det finns en uppgift från Balestrand i Norge, att den som dräpte sig på ett par rönnskidor inte fick begravas på kyrkogården.
Frön från rönn behöver 2 veckors värme samt 12-14 veckors kyla för att kunna gro.

Användning

Den ganska hårda och sega veden användes till bord, hjulaxlar, tistelstänger och knölpåkar. Rotens kamlikt delade ved nyttjas till knivskaft och skedar (Linné)
Bären användes tidigare som lockbete för fåglar.(Linné)

Mat och Dryck

Rönnbären är rika på C-vitamin. och används till rönnbärsdricka och marmelad (med lika delar äpple) Frostnupna bär kan användas till vin och har även använts till bännvinstillverkning. Det finns en uppgift om att 165 liter rönnbär gett 16 liter brännvin.
En sentida produkt som fås av rönnbär är sockerersättningen sorbitol.

Folktro och mytologi

Bärens saft är ett utmärkt urindrivande medel (Linné). Bären har använts mot skörbjugg och har ansetts kunna ge bot mot njursten.
Te gjort på bladen anses välsmakande. Det anses vara svettdrivande, maskfördrivande, katarrlindrande och sammandragande. Som febernedsättande medel har använts ett avkok på blommor eller blad: 10g blommor / dl vatten, eller en fylld näve / 4 dl vatten.
Örten har även använts mot reumatism.
Av ålder är rönnen ett trollträd. I Norden var den helgad åt Tor. Därför ansågs den skydda mot häxor storm och åsknedslag. En alldeles sällsam kraft hade flog- eller flygrönnen. Det är fåglar som svarar för fröspridningen, och det är de ger upphov till att det ibland växer rönnar i grenklykor på ekar, björkar eller andra större träd.
Lokes pil var gjord av mistel. Dock kan man antaga att alla träd / buskar som växte på andra träd kallades mistel, och en kontroversiell tolkning är pilen egentligen var gjord av ett annat träd, som grott i en grenklyka. Misteln har inte tillräckligt långa raka delar för att kunna användas som en pil. Det kan dock flygrönnen ha.

En kvist över dörren håller ondska borta. Samma effekt uppnås genom att sprida löv i de fyra väderstrecken runt huset.

Att elda med rönnved vid jul ger lycka och välgång

Trollspön gjorda av rönn används vid helbrägdagörelse (healing) Kvigor och kalvar slogs med rönngrenar när de släpptes på bete Kristi Himmelsfärdsdag för att skydda dem mot skrömt och oknytt.

Biväxt

Pollen 3, nektar 2
Rönn blommar i slutet av maj eller i början av juni. Dom vackra parasolliknande blomsterkvastarna lockar mängder av insekter. Trots att det vissa år finns blommor i överflöd, så är det långt ifrån alltid som man hittar bina där. Det finns inga uppgifter om nektarns sockerhalt eller om pollenets biologiska värde, men Åke Hansson ger rönnen en tvåa både för nektar och pollen i sin femgradiga skala.