Rubusar

Rubusar är kanske ett namn som inte används alltför ofta, men det är det vedertagna namnet på växter som tillhör familjen Rubus.

 

Allmänt

Familjen omfattar ett stort antal arter som finns i Sverige.
Frukterna som egentligen är en samling stenfrukter är uppskattade som föda och skördas såväl från vilda som odlade exemplar.

Familjen delas in i ett antal subgenus.
Rubus subgen. Anoplobatus Focke       rosenhallon
Rubus subgen. Chamaerubus Kuntze    hjortron
Rubus subgen. Cylactis (Raf.) Focke    stenbär
Rubus subgen. Idaeobatus Focke          hallon
Rubus subgen. Rubus                           björnbär

Till stenbären hör t.ex. åkerbär (Rubus arcticus L. ) och allåkerbär (Rubus xstellarcticus (G. Larss.) H. E. Weber ). Dessa har på de senare åren tilldragit sig ökat intresse för odling. Allåkerbären saluförs i trädgårdshandeln under ett antal namnsorter. För att man skall få frukt måste två olika namnsorter korspollineras. Ger enligt uppgift frukt andra året.

Björnbären är den största gruppen.

Biväxt

Rent generellt kan sägas att rubusar är intressanta för biodling och i många fall en god dragkälla.