Sippor

Latin:
Anemone

Svenska:
Sippor

Norska:
Symre

Danska:
Anemone

Tyska:

Engelska:
Anemony, windflower

Allmänt

Arter
Anemone blanda balkansippa
Anemone pulsatilla subsp. pulsatilla backsippa
Anemone nemorosa vitsippa
Anemone hepatica blåsippa

Biväxt

Pollen 1, nektar 1.
Även om de inte ger mycket pollen eller nektar spelar de en viktig roll eftersom de blommar tidigt när tillgängligheten till pollen och nektar är begränsad i naturen. Någon skörd av honung från anemonearter torde dock vara svår att få.

Övrigt

Anemonearterna innehåller ett ämne som irriterar hud och slemhinnor