Småborre

Latin:
Agrimonia eupatoria

Svenska:
småborre, munklöss, kattrumpa

Norska:
åkermåne

Danska:
alminderlig agermaane

Tyska:
Odermenning, Leberklee, Ackermenning, Beerkraut, Hagemonde, Klette. Lebenskraut, Mennig, Schlangenkraut, Steinwurz, Bruchwurz, Leberklette, Königskraut

Engelska:
Common Agrimony, Sticklewort, Philanthropos, Cocklebur, Church Steeples

Närbesläktade arter

Agrimonia procera, luktsmåborre,luktborre, grov småborre ( det är möjligt att några av de ovan uppräknade namnen avser denna art)

Allmänt

Olika källor anger att den är allt från vanlig till sällsynt. Den har ett utbredningsområde i södra Sverige upp till Uppland. Växten trivs på betesmarker och naturliga gräsmarker, den är Den är ljuskrävande och gynnas av slåtter.
Trots att den kan bli 30-100 cm hög är det nog en art som de flesta av oss inte lägger märke till, eller lär oss känna igen.

Mat och Dryck

Bladen anses ge ett milt te. Växten innehåller tannin.

Folktro och mytologi

Under medeltiden ansåg man att om man kunde smyga in småborre under någons kudde skulle den personen sova djupt tills örten avlägsnades.

Medicin / Naturmedicin

Tanninet i växten anses göra växten svagt sammandragande. Den har använts för behandling av bl.a. utslag. En viss försiktighet bör dock iakttagas eftersom växten kan ge ljusöverkänslighet. De områden som behandlas får därför inte utsättas för solljus eftersom det kan uppstå irritationer.
Småborre har använts för behandling av krigsskador

Biväxt

Besöks av bin. Inga uppgifter om växtens värde som dragväxt har kunnat återfinnas.