Smörblomma

Latin: Ranunculus acris ssp acris

Svenska: smörblomma. flugdödsblomster, skarpmöja, majblomster, midsommarblomster, midsommartuppar,, gullskålar, gåsblomster, somöjor, solögon, smörblomster, smörört

Norska: engsoleie, soleie, smøreblom

Danska: Ranunkel, smørblomst, bidende ranunkel

Tyska: Hahnenfuss

Engelska: Upright Meadow Crowfoot, Meadow Buttercup, buttercup

Närbesläktade arter

Ranunculus acris ssp borealis, Nordsmörblomma
Ranunculus acris ssp friesianus, Praktsmörblomma
Ranunculus acris ssp pumilus, Liten smörblomma

Biväxt

Ger något nektar och är en medelgod pollenkälla. Pollenet innehåller ett ämne, anemonol, som är giftigt för bin. Symptomen påminner om majsjuka och uppträder vid ensidigt drag.

Allmänt

Hela växten giftig
Den mest irriterande substansen är protoanemonin, som orsakar frätskador / blåsbildningar. Samma gift , i varierande koncentrationer, finns i andra arter av familjen Ranunculacae. (Kabbeleka, Smörboll m.fl.)

Effekten har varit väl känd hos allmogen och Henriksson uppger att ”.. en del ynglingar i beväringsåldern gnidit in benen med denna för att befria sig från militärtjänst”.

Under andra världskriget använde italienska soldater en pasta, som tillverkats på smörblommor, för att smörja in fötter och ben. Det resulterade i omfattande blåsbildningar. (Björnberg et.al. Huden och växterna).

Enligt Linné undviker nötkreatur, hästar och svin smörblommor, medan den äts av får och getter.

Smörblommans gift förorsakar dock ingen olägenhet om de först torkas, d.v.s. ingår i hö.

Det latinska släktnamnet Ranunculus betyder ungefär liten groda. Det syftar på vissa arters förkärlek för vatten eller vattenrika lokaler. Acris kan översättas till skrap, vass, bitande.

Det svenska namnet torde syfta på att blommans färg är gul som smör.

Användning

Kreatursfoder (torkad i hö).

Mat och Dryck

Inga uppgifter om användning till mat eller dryck har gått att återfinna.

Folktro och mytologi

Låt blommorna flyta i kitteln under det att man spår framtiden (ser framtiden i kitteln/kristallkulan)

 

Medicin / Naturmedicin

Inga uppgifter