Stånds

Latin:
Senecio jacobaea ssp jacobaea

Svenska:
Stånds

Norska:
landøyda, engsvineblom

Danska:
engbrandbæger

Tyska:
Jakobs-Kreuzkraut,Gemeines Jakobskraut, Jacobs-Greiskraut

Engelska:
Ragwort,Ragweed, Stinking willie, tansy ragwort , Ragvort , Staggerwort

Närbesläktade arter

Släktet Senecio har 10 arter i Norden
S. aquatius Vattenstånds
S. erucifolius Flikstånds
S. jacobaea ssp gotlandicus Alvarsstånds (fridlyst)
S. jacobaea ssp jacobaea Stånds
S. nemorensis Parkstånds
S. ovatus Glesstånds
S. paludosus Gullstånds
S. sylvaticus Bergkorsört
S. vernalis Vårkorsört
S. viscosus Klibbkorsört
s. vulgaris Korsört S. aquatius

Allmänt

Stånds förekommer i hela landet.
Den har uppmärksammats under början av 2000-talet eftersom växten är giftig för hästar, nötkreatur m.fl gräsätare. Dödsfall bland hästar har rapporterats. De giftiga substanserna anges vara pyrrolizidinalkaloider (PA).( De vanligaste är jacoline, jacozine, jacobine, seneciphylline och senecionine)
Normalt undviker hästar och kor växter som innehåller farliga ämnen (t.ex. smörblommor), I motsats till vissa andra gifter bryts det inte ner vid torkning, och stånds kan komma med i hö.
Frön av stånds behåller sin grobarhet upp till 15 år.

Biväxt

Ger något nektar och pollen.

Övrigt

Vid tester i USA har konstaterats att honung kan innehålla PA
Vid ett försök i GB 1995 konstaterades också att honungen kan innehålla PA. Vid högre koncentration av nektar från stånds blir dock honunge osmaklig. Den koncentration som hittades i proverna gav ingen anledning till oro för skador