Stortimjan

Latin:
Thymus pulegioides

Svenska:
Stortimjan, bredtimjan

Norska:
Bakketimian

Danska:
Bredbladet Timian

Tyska:
Quendel, Feld-Thymian, Frauenkraut, Huehnerklee, Marienbettstroh, Wurstkraut

Engelska:
Thyme, Mother of Thyme, larger wild thyme, Greater Wild Thyme, Doone Valley Lemon Thyme, Wilder Thymian

Synonymer latin:
Thymus chamaedrys, Thymus pulegioides subsp. chamaedrys, Thymus serpyllum subsp. Chamaedrys

Närbesläktade arter

Thymus serpyllum subsp. serpyllum, backtimjan

Allmänt

Sällsynt

Användning

Odlas som trädgårdsväxt, bl. a. som marktäckare och marktäckare.
Stortimjan har använts för att bryta ett alkoholberoende / alkoholbruk. Tillsammans med alkohol sägs den orsaka uppkastningar, diarré, svettning, törst och hunger. Behandlingen måste upprepas åtskilliga gånger, men vanligtvis med större och större intervall.

Biväxt

Ger nektar. Dock okänt i vilken omfattning. Någon uppgift om ev pollenvärde har inte gåt att finna.