Sydnäckros, vit näckros

uppdaterad 2020-10-17

Skam går i vattnet när näckrosen blommar.
Inte gagnelikt att löga sig. (Småland)

 

Latin:
Nymphaea alba ssp alba

Svenska:
sydnäckros, vit näckros , aborragräs , blocker , bäckaros , hvit åkanna , hårstreingsrot , hästskoblomma, hästskoblad , kanneblad , kärrosor, läblomma , näckeblad , näcktuppar, näckieblad , tjärnblomster, tjärnrosor, sjöblad , sköldblad. skällenblad , sjöollon , sjölilja , syöbladh , vattentulpan, vämblad, ådocka

Norska:
stor nykkerose, kvit nykkerose

  • Bokmål
  • hvit nøkkerose
  • hvit vannlilje
  • kvit nøkkerose
  • (rød nøkkerose)
  • Nynorsk
  • kvit nykkerose
  • kvit nøkkerose

Danska:
åkande

Tyska:
Weisse Seerose

Engelska:
White Water-lily

Nordsamiska                                                                                                                                   Stuorraloppan

Synonymer latin:
Nymphaea odorata, Nymphaea alba subsp. melocarpa

Närbesläktade arter

Nymphaea alba ssp candida, nordnäckros, nordlig vit näckros ( norska:kantnykkerose, danska:hvid nøkkerose )

Nymphaea occidentalis, atlantnäckros, smånäckros ( norska.smånykkerose syn: Nymphaea alba subsp. occidentalis, Nymphaea alba var. occidentalis )

De olika arternas utbrednngsområden överlappar delvis varandra

Röd Näckros

”Den röda näckrosen är egentligen vit” Nymphaea alba var: purpurea.( N ssp. alba f. rosea) Den röda varianten anses ha uppkommit i Fagertjärn i Närke. Den upptäcktes 1856, dvs ortsbefolknngen kanske känt till den länge men det var då den först beskrevs av de lärde männen. Alla röda bestånd anses ursprungligen komma från Fagertjärn. Den har sedan planterats lite varstans, och ibland utvecklar rikliga bestånd som .ex. i Iglasjön i Västergötland.

Allmänt

Näckrosornas blommor sluter sig vid 16- tiden och öppnar sig någon gång mellan 7 och 9 på förmiddagen. Anledningen antas vara att de på så sätt skyddar pollenet mot fukt.

Användning

Den vanligste användningen idag är som trädgårdsväxter.

Mat och Dryck

Jordstammen, som är mycket stärkelserik, har tidigare torkats, malts ner och använts för att dryga ut mjölet vid bakning.

Folktro och mytologi

Näckrosor har – som framgår av namnet – förknippats med näcken. En förklaring till den röda varanten är att näcken där lyckades locka ner en jungfru i sjön.

Biväxt

Näckrosorna ger något pollen och nektar. (1-1)

Nordnäckrosen är bättre ur bisynpunkt ( 3-2)

Övrigt

Den vita näckrosen ( sydnäckrosen) är sveriges största blomma.

De gula näckrosen (Nuphar  lutea ) tillhör ett annat släkte. Inga uppgifter om dess värde ur bisynpunkt