Tibast

Latin:
Daphne mezereum

Svenska:
tibast,divelbast, kivitbast, källarhals, pepparbuske, taisbast, tisbast, tisbast, tive, tivebark, tived, tivelbast, tivelbast, tjurbast, tjurbast,trollbärsbuske

Norska:
Tysbast, tived, tyrved, kiesved, kjusbast

Danska:
Pebertræ, kielderhals

Tyska:
Seidelbast

Engelska:
Mezereon, Dwarf Bay, Flowering Spurge, Spurge Olive, Spurge Laurel. Laureole gentille, Camolea, Kellerhals, Wolt chjeluke, February Daphne

Närbesläktade arter

Lagertibast, Daphne laureola. (Förvildad, blommar i april och har svarta frukter)

Allmänt

Sällsynt samt odlad

Användning

Hela växten giftig, i synnerhet frön,12 bär kan leda till döden.
”En mycket giftig växt. Sex bär dödar en varg. Jag har sett en flicka, åt vilken hennes mor givit 12 gran mot tredjedagsfrossa och som fick blodkräkningar. Räddades sent omsider genom medicin (Linné)”
Blommar på bar kvist i mars-maj

Medicin / Naturmedicin

I Värmland botas kräft- och rötsår genom salva, framställd ur braken och bären. Här i Sverige lägger man den nyss avdragna barken på ormbett. (Linné)
Henriksson (Vartil våra växter duga) skriver: ” I vårt land har endast barken föreskrivits i medicinen som ett blåsdragande medel och står som sådant nära spansk fluga, men verkar mindre smärtsamt”. När det gäller Norden i övrigt skriver han; ”Av bären bereda finnarna en mycket allmän och berämd salva, riisivoide, hvarmed rhachitisk ( av engelska sjukan lidande ) och andra av atrophie (avtynande) lidande barn bestrykes”.
Han varnar dock för att såväl bark som blad är giftiga och att läkare skall kontaktas innan preparaten används.

Så vitt vi funnit har tibasten idag ingen användning inom naturmedicinen.

Biväxt

Medelgod källa både när det gäller nektar och pollen.

Övrigt

Det svenska namnet källarhals anses bero på att enda bär som sväljs framkallar en brännande törst.
Barken har använts till papperstillverkning i Tibet.

I plantskolor förekommer 8-10 sorter av släktet Daphne. Det är troligt att dessa har ungefär samma giftverkan. Några av de arter som saluförs i plantskolorna har sprider en mycket stark doft under blomningen, bl.a. dofttibast ( Daphne x burkwooi ”Somerset”)