Videväxter

uppdaterat 17-10-23


Latin:
Salix

Svenska:
Videväxter (Vide, Sälg m.fl.)

 Allmänt

I Norden växer troligtvis följande 41 arter och underarter av släktet Salix . Flera av dessa har dessutom mer än ett svenskt namn.

släkteeartsvenskanotering
Salixalbavitpil
Salix alba var albasilverpil
Salixalba var vitellina gulpil
Salix alba x rubens grönpil(hybrid alba x fragilis)
Salix arbuscula risvide
Salixarticaislandsvide
Salixauritabindvide
Salix boralissätervide
Salixcaprea var capreasälg, palmträd
Salix caprea var coatancagråsälj
Salix cinerea gråvide
Salixdaphnoides ssp acutifolia spetsbladig daggvide
Salix daphnoides ssp daphnoides daggvide
Salixfragilis knäckpil
Salixglauca var appendiculataryssvide
Salix glauca var glaucaripvide
Salixhastata ssp hastata blekvide
Salix hastata ssp subintegrifoliafinnblekvide
Salixhastata ssp vegeta sydblekvide
Salixherbaceadvärgvide
Salixlanata ssp glanduliferaglandelvide
Salixlanata ssp lanataullvide
Salix lapponum lappvide
Salix myrsinfoliasvartvide
Salix myrsinites glansvide
Salixmyrtilloidesodonvide
Salix pentandrajolstrer
Salix polaris polarvide
Salix purepurearödvide
Salixpyrolifolia pyrolavide
Salix repens spp argentea sandvide
Salixrepens spp repenskrypvide
Salix reticulatanätvide
Salix rosmarinifoliarosmarinvide
Salixstarkeana ssp cinerascens finnvide
Salixstarkena finnvide
Salixtriandra mandelpil
Salix viminalis korgvide
Salixx dasycladossammetsvide
Salixx smithianahäckvide

I plantskolor saluförs drygt 60 arter och sorter, däribland en del av ovanstående.

Höjden varierar mellan 0,2 och 20 m

Salixarterna är tvåbyggare, dvs det är olika han och honträd. De flesta salixarter går dessutom att föröka med sticklingar. Om alla sticklingar i ett bestånd härstammar från samma moderplanta kan man säga att hela beståndet består av en enda individ, dvs en enda han eller honplanta. (klonat).
De olika salixarterna har haft olika användningsområden. Mest känd är kanske användningen till flätade korgar av olika slag.
Under de senaste åren har olika salixarter blivit populära som energiskog.

Många arter blommar tidigt och är viktiga som källor för framför allt pollen som bina behöver för sin yngelsättning. Både han- och honplantor ger nektar. Om man är speciellt ute efter att få pollen bör man välja en hanplanta. I trädgårdshandeln har de mansnamn.

Sök på salix i dragväxter för närmare uppgifter om några arter