Vitsippa

Latin:Anemone nemorosa 

Svenska: Vitsippa, fagerblomma, luck, tjälblomster, vitlockor, vitmeja, vitves, vitvärv

Norska: Kvitsymre

Danska:Hvid anomone

Tyska:Buschwindröschen, Windling

Engelska:Wood Anemone, Smell Fox, Windflower, Crowfoot

Biväxt

Pollen 3. Ger troligtvis inte någon nektar.
Spelar en viss roll för bisamhällets vårutveckling.

Medicin / Naturmedicin

Inom folkmedicinen har vitsippsblad använts för att lägga på handleder för att bota ”ältfrossa”. Samma användning hade också vattensmörblomma ( Ran. flammula)

Övrigt

På apoteken har tidigare funnits ett preparat mot finnar baserat på exrakt ur sippor. Inom folktron ansågs det förebyggande mot kommande sjukdomar, speciellt frossa, att äta den första blomma man hittade på våren. Vitsippan var en av dessa Ett bruk som man dock bör undvika. Alla sippor (Anemone) innehåller ett gift som ger sveda i mun och svalg, kräkningar, diarré och i värsta fall medvetslöshet. Stora doser kan ge hjärtstillestånd och förlamningar av andningsorganen