Ännu går..(byggninga balk)

bygg.balk.1734pdf

Ännu går plogen i svartan jord och än går svin i ollonskog.

Är 1734 års lag obsolent

Biodling behandlas på sidan 79 och framåt.

Klicka på länken nedan för att ladda ner.