Märkning och sorter

uppdaterad 18-02-01

Indelning

Honung är ett skyddat namn och det är klart definierat vad som får kallas honung.

Honung är det naturliga söta ämne som Apis melliera-bin bereder av nektar från växter eller av sekret från levande växtdelar växtdelar eller av exkret av växtsugande insektsarter på de levande, som bina samlar och omvandlar genom att förena dem med egna särskilda ämnen, deponerar, torkar, lagrar och låter utvecklas i vaxkakor.

Detta följer praxis inom EU. I länder utanför EU anser man att även andra arter av bin produserar honung ( Honey) ( t.ex jättebiet, Apis Dorsata,detasiatiska biet, Apis cerata, samt de gaddlösa bina i Syd och Mellanamerika ). Vad denna produkt numera skall kallas vill Livsmedelsverket inte ange.

Tillägget ”äkta honung” får inte förekomma. Logiskt eftersom det inte kan förekomma någon konstgjord / oäkta honung så kan det inte förekomma någon äkta heller.

Etikett

Ettikett på konsumentförpackning skall inehålla:

 • Förpackningens innehåll, d.v.s. Honung
 • Förpackningens innehåll ( vanligast 350, 500 eller 700 g)
 • Ansvarigför produkten ( kontaktuppgifter, tel elle e-post)
 • Bäst före datum ( vanligtvis 1-2 år från förpackningsdatum, för flytande/nyslungad honung normalt kortare tid.)

Utöver detta är det i stort sett valfritt vad man anger. Dock får man inte utlova egenskaper som inte har bevisats ( jämför vissa hälsopreparat)

Sorthonung

Det kan vara av intresse att märka honungsförpackningen med någon tilläggsetikett eller annan märkning. Det vanligaste är att märka efter skattningstid.

 • Försommarhonung ( skördad före xx)
 • Högsommarhonung ( honung som dragits in mellan xx och xx)
 • Hösthonung (honung som dragits in efter xx)

Eller efter huvudsaklig dragväxt

 • Maskroshonung
 • Lindhonung
 • Rapshonung
 • Ljunghonung
 • Bladhonung ( huvudsaklig källa bladdagg)
 • osv

För att honungen skall märkas med en speciell dragkälla skall honungen helt eller huvudsakligen komma från den växten. Detta kan visas genom pollenalys.

Utöver märkning med nektarkälla eller tidsperiod förekommer märkning av produktionsort. Det kan ha en viss betydelse för marknadsföring, t.ex. i turistsammanhang. ( Mjuk o go, honung från Hjo)

Smaksatt honung

Smaksatt honung förekommer.

När det gäller sådana produkter skall  det framgå att det är honung med xx-smak. För att göra smaksatt honung måste man vara registrerad som livsmedelsprodusent..

Produkter med honung

Dessa får inte märkas så att man kan tro att det är fråga om honung. Beteckningar som ”honungskarameller” får inte förekomma ( Däremot karameller med honung).

Ett, eventuellt, undantag skulle kunna vara honungssenap, eftersom det kan vara ett etablerat namn och inte förväxlas med honung som huvudsakligen har senapssorter som dragkälla.

Import

Tidigare angavs vilket land honungen importerades från. Idag skall det anges”från EU-land, från icke EU-land eller blandning från EU-land och icke EU-land. Det möter dock inget hinder att ange ursprungsland om man så önskar.

Tillägsinformation

Tillägg som t.ex Svenskt Sigill, Krav, Ekologisk honung förutsätter att producenter är cetifierade enligt dessa bestämmelser.


Närodlad

Det finns inga klara definitioner på vad som får kallas närodlad honung.

Rå honung / raw honey

Ett begrepp som saknar definition.

 Vildhonung

Ett begrepp som saknar definition.

Förfalskadade produkter

förfalskad honung förekommer globalt som handelsvara. Den kan som slutprodukt förekomma dels som ”Honung” i konsumentledet dels som råvara i bl.a.livsmedelsindustrin. Tidigare ansågs allmänt att det inte gick att få förfalskad honung att stelna. Det har visat sig inte stämma.


En enkel analys av honungen kan göras genom att undersöka polleninnehållet och bestämma pollenets ursprung (Bladhonung saknar pollen )