Honung, nyttiga egenskaper.

uppdaterad 2019-07-18

Se även honungens innehåll 

Mycket av vad biodlarna hävdar är honungens nyttiga egenskaper. Uppgifter förekommer också i press och media, Tyvärr saknas det i många fall hållbara bevis för att så skall vara fallet.

Som föda

Honung innehållertill största delen sockerarter. Av dessa dominerar enkla sockerarter ( fruktsocker och druvsocker ), vanligtvis i ungefär samman mängd.Viaminer förekommer, men i väldigt små mängder.

Kroppen tillgodogör sig enkla sockerarter snabbare än sammansatta ( t.ex. rörsocker). Det innebär att man får ett snabbt energitillskott vid förtäring av honung.

Medicins verkan

Invärtes bruk

Vi har inte funnit några tillförlitliga studier som stöder att förtäring av honung skall ha några dokumenterade positiva medicinska egenskaper.

Utvärtes bruk

Ett flertal studier anger att honung har en positiv inverkan vid behandling av sår,  framför allt brännskador.

Bland anledningarna.nämns honungens låga pH, osmotiska egenskaper, väteperoxid samt vissa specifika ämnen.

De flesta studierna har gjorts i laboratoriemiljö med olika bakteriestammar. Eftersom man använt ett fåtal honungssorter och oftast inte använt någon referenshonung som jämförelsematerial är resultaten svåra att jämföra. I många fall har också olika bakteriestammar använts vid försöken.

Utan att rangordna olika honungstyper kan dock konstateras att flera olika honungssorter har verkan på olika bakterier, medan andra honungssorter helt saknar inverkan på de undersökta bakterierna.

På marknaden finns ett flertal medicinska preparat som innehåller honung. Främst är de avsedda för behandling av brännskador samt svårläkta sår.


Antioxidanter

En ofta framföd uppfattning är att det är nyttigt att äta honung eftersom den innehåller antioxidanter.

Livsmedelsverket skriver Flera näringsämnen fungerar som antioxidanter, till exempel E-vitamin (tokoferoler), C-vitamin, riboflavin, karotenoider och selen

När det gäller honung är innehållet av antioxidanter mycket litet. (se honungens innehåll)