Övriga produkter mm

uppdaterad 19-12-25

Det finns ett antal andra saker som vi samlat under den här rubriken.

Nya samhällen

De kanske viktigaste produkten från ett bisamhälle är nya bisamhällen. Svärmar har varit en eftertraktad, och välbetald, produkt. Idag försöker man undvika svärmning och gör i stället avläggare genom delning av bisamhället.

Paketbin är bin som skakats av från flera samhällen och säljs ungefär som en svärm utan ramar eller vax. Säljs oftast med en medföljande drottning.

Larver och bin

Larver innehåller en del protein och kan användas som föda för människor. Det är en uppskattad råvara i vissa länder i Asien.

Recept på tillagning finns bland annat i handledningar för amerikanska hjälparbetar.

Drottningar

Odling av bidrottningar för ersättning av äldre drottningar.

Bibröd

Bibröd är det pollen bina lagrat i cellerna. Vid lagringen tillsätter bina lite nyindragen honung. Eftersom den innehåller en del aktiva mjölksyrebakterier sker troligtvis en viss mjölksyrejäsning, vilket kan bidraga till en koservering. (Något stöd för tesen har inte kunnat hittas. Forskningen på bibröd tycks vara sparsam, eller så är få resultat publicerade i väst ))

Utvinningen sker genom att pollenkakorna fryses så att vaxet blir skört.  De slås sedan sönder (”tröskas”) och vax och pollenklumpar skiljs åt.

Populär produkt i Baltikum som ännu inte nått en större marknad i Sverige.

Militär användning

Militärt har bisamhällen använts under många år. Bland de tidigaste beskrivna användningarna är i sambandmed belägring. De som var belägrade kunde kasta ett samhälle på sköldborgen angriparna använde. Bina letade sig in under sköldarna och skapade oordning och därmed ett lättare ”byte” fär försvararnas bågskyttar.

De som belägrade kunde också använda sig av katapulter för att slunga över murarna och skapa oreda. (Om det idag skulle klassas som biodlogiska stridsmedel är lite oklart)

Från det som tidigare kallades Indokina berättas att man man satte ett bisamhälle på en trebent pall. Ett ben var löst och i detta sattes en snubbeltråd som drogs över en stig. I mörkret var det svårt att se snubbeltråden och bisamhället välte och blev en oväntad överraskning.

Bina flyger över en stor yta och det är möjligt att detektera sprängämnen i det material de kommer hem med. Forskning att på så sätt använda bina för att finna landminor m.m. pågår.

Ett projekt om detektering är Biological Method (Bees) for Explosive Detection  och på Foraging bees may help counter the ’worst form of pollution on earth

 

Prospektering

I pollen och honung finns spår från den växtmiljö dragväxterna finns. Uppgifter har förekommit att man kunnat detektera förekomsten av vissa mineral på detta sätt. Det är dock mycket sparsamt med uppgifter om detta.

Elefantstängsel

Elefanter skyr honungsbin.Enbart ljudet av en svärm avskräcker dem.Elefanter orsakar skador på odlade grödor.  I Sydamerika har man byggt stängsel med Top BarKupor. När elefanterna ( eller andra djur) kommer åt linorna kuporna är upphängda i kommer bina ut – och elefanterna föredrar att fly.

Save the elephants