Pollinering

uppdaterad 2018-12-24

Pollinering av odlade och vilda växter är binas största betydelse.

Värdet av pollinering av odlade grödor uppskattas grovt som 8 gånger värdet av produserad honung.

Läs mera:

Pollineringsbehov

Pollinering med små samhällen.

 

 

De flesta blommande växter behöver få pollen överfört från en blomma till en annan. Det kan ske bland annat med hjälp av insekter, vind, vatten eller gravitation. I vissa fall kan också fåglar, sniglar, apor m.m spela roll.

  • Bland vindpollinerade växter finns gräs, björk m.fl
  • Pollinering via vatten är sällsynt.
  • Bland pollination via gravitation kan nämnas tomater ( men insektspollinering ökar skörden)
  • Insektspollinerade fanerogamer är den största gruppen.

Pollinering kan ske inom samma blomma (självpollinerade)  eller från blommor på samma växt. Många växter kräver dock att pollen förs från en individ till en annan.  Ett exempel på det senare är äpple. 

 

.