Myter världen runt

 

åter till myter

Biodlare BEWARE: Biodlingens historia är fylld med omen och tecken på otur. Så du kan undvika ”otur” här är några regler att följa för denna fredag den 13: e.
Via: 
Historical Honeybee Articles-Beekeeping History

Ett biodling i Tyskland bör börja med det lyckliga antalet tre samhällen. c. 1899. The honey-makers. Sidan 343)

I Bayern och andra ställen får bin inte köpas eller transporteras på fredag, vilket anses vara en otur. c. 1899. The honey-makers.. Sidan 343)

Det är otur, när man flyttar bin och bör dem över en ström, för om de förs över vatten, kommer de att dö. c. 1911. Golden Cross Journal.. Sidan 5)

Den som stjäl bin stjäl från sig själv lycka till, som rövade bin från andra lyckas aldrig . c. 1899. The honey-makers.. Sidan 343)

Det anses också vara otur om svärmen sätter sig på på dött trä, som till exempel en dörrpost, eller en död gren på ett levande träd. På vissa ställen innebär detta att bina själva kommer att förgås, i andra att en död kommer att inträffa i familjen inom ett år. c. 1899. The honey-makers.. Sidan 343)

Det är en utbredd vidskepelse att bin inte får köpas med pengar utan måste bytas mot en viss naturprodukt, även om bin i vissa delar av England kan köpas med guld. c. 1899. The honey-makers.. Sidan 343)

Bin, enligt en vanlig uppfattning i Sussex, kommer inte att klara sig bra om inte guld betalas för dem, därav det gamla ordspråket:

” Om du önskar att dina bin ska trivas,
Guld måste betalas för varje ny kupa;
För när de köpas med andra pengar,
blir det varken svärm eller honung. ”

(c. 1871. Sussex Archaeological Collections Relating to the History and Antiquities of the County. Sidan 65 )

Om en person som håller bin rånas på sina kupor, ger han upp omedelbart, för de kan aldrig lyckas efteråt. Denna idé kommer från ett gammalt Breton ordspråk, där det står: ” ’Nasqult a chunche, varlearch ar laer’ -No luck after the robber. (c. 1810. A Narrative of Three Years Residence in France. Sid 180)


När bin sticker är det av många som ett tecken på otur, och ska tyda på
lidande och svårigheter. (c. 1882. Author’s Home Magazine. . Sidan 88)

I Vienne finns det en underlig sed att jaga och sprida bina med en näsduk när mästaren dör: om de inte vill flyga omkring anses det vara otur. Detta är en ovanlig sed, generellt uppmanas bina att stanna kvar i kuporna. c. 2004. he Sacred Bee in Ancient Times and Folklore. Sidan 235)

I Frankrike som i Storbritannien anses det vara otur att sälja bin, men de kan bytas mot någon vara av lika värde. c. 2004. he Sacred Bee in Ancient Times and Folklore. . Sidan 235)

Det ansågs länge vara fel att döda ett bi på grund av dess heliga karaktär, och det anses fortfarande vara otur i många distrikt. (c. 1996. the Encyclopedia of Superstitions. . Sidan 38)

Om ett bi kommer in i huset, är det ett tecken på tur, eller en främling kommer inom kort. Den måste dock tillåtas att stanna eller flyga iväg på egen hand; om den fångas eller drivs bort, förstörs turen. Låt inte ett bi dö i ditt hus: det medför otur c. 2001. Insektsfakta och folklore. Sidan 19 (c. 1996. Insect Facts and Folklore. Page . Sidan 38)

I vissa delar av England är det ett komen om krig om bin eller inte producerar honung. (c. 1996. he Encyclopedia of Superstitions Sidan 38)

Det är otur att räkna dina bikupor. c. 1911. Golden Cross Journal.. Sidan 5)

Det är ”otur” att räkna bikupor om du räknar dem kommer de att dö! (c. 1914. The New York Farmers: Proceedings )

Det medför otur att flytta bin från en kupa till en annan förutom på långfredagen. c. 1911. Golden Cross Journal. Sidan 5)

Det var illavarslande i romerska folktron, om bin slog sig ner på toppen av ett hus, eller i ett tempel. c. 1739. Juvenal satires. Sidan 337

… på Washington födelsedag måste du gå till varje kupa och flytta den lite; om du inte gör det, kommer du att ha otur. (c. 1914. The New York Farmers: Proceedings)

Svärmar var av många slag och kunde orsaka djup oro hos människor. Det ansågs vara otur om en herrelös svärm av bin skulle slå sig ner på någons egendom utan att bli anspråktagen på deras ägare. (c. 1976. The folklore of the Scottish Highlands)

När man sätter bin i en ny kupa måste man knacka tre gånger på toppen av den gamla kupan och säga att de har ett nytt hem, annars sticker de dig. c. 1918. Signs Omens and Superstitions. Sidan 118)

Ett gult honungsbi är ett tecken på tur. Ett svart honungsbi är ett tecken på död. c. 1920. Kentucky Superstitions Sidan 270)

I Tussers ” Five Hundred Points of Husbandrystår under maj månad att det finns detta illavarslande tecken:
” Ta hänsyn till dina bin, som är redo att
svärma, nu är en höjdpunkt av skador ;” (c. 1573. Five Hundred Points of Husbandry)

De gamla romarna trodde att bin svärmar och bosatte sig på ett lagerträdvar ett dåligt omen. (Pliny (H. N., ix., 17, c. 1849, page 678 – The Aeneïd of Virgil: With English Notes, Critical and Explanatory,,)

Biodlare i norra Lettland tillämpar träbiodling och sätter vanligtvis sina kupor i de största träden i skogen, eller så gör de hål i träden där bina bosätter sig själva. De tar alltid en följeslagare för att samla honungen, och de delar upp honungen och vax med denne mycket noggrann jämlikhet, på grund av tron att bin har en djup antipati mot oärlighet och minsta bedrägeri skulle få bina att flytta eller dö. c. 1832 The Museum of Foreign Literature and Science Page 332, Prejudices and Superstitions of the Livonians.

Om en svärm slår sig ner på marken så är det ett tecken på otur. c. 1885-Shropshire-lore, ed. av C.S. Burne, från samlingarna av G.F. Jackson, sidan 235)

Om en svärm bin slår sig ner på väggen i ett hus, kommer det att bli död i det huset snart, och om de slår sig ner på en persons huvud, är hans död nära till hands. c. 1885-Shropshire folk-lore, ed. by C.S. Burne, from the collections of G.F. Jackson, 235)

Ha en trevlig fredag den 13: e, och lycka till!