sanningar ?

 uppdaterat 2020-07-30

Antalet publicerade rön stiger oavbrutet. Beräkningar tyder på att ”kunskapsmassan” fördubblas på 10-15 år. Internet bidrar till att även mindre bra underbyggda rön sprids snabbt och får stor genomslagskraft. Ibland är det också rena missuppfattningar som sprids. Källkritiken kan ibland vara svår.  Samtidigt är det tidigare ”sanningar” som visat sig vara fel, och sanningarnas halveringstid ligger kring 45 år. Mycket av vad man lärde sig i skolan är såldes redan föråldrat.

Samtidigt är det bekvämt med ”one liners” eller korta citat – i varje fall om de passar våra egna syften.

Honung i pyramiderna.

En ”sanning” som ofta upprepas av biodlare är att man fann honung som fortfarande var ätbar när man öppnade pyramiderna. Uppgiften förekommer också i tidningsmaterial. Det har dock (2020) inte gått att spåra källan till detta. Däremit har man funnit spår av något man kan misstänka vara honung eller produkter som innehållit honung. Honungens långa hållbarhet (3.000 år) får tils vidare kanske betraktas som en myt eler vandringssägen.

Om bina försvinner..

Albert Einstein , (4/3 1879-18/4 1955) Tillskrivs ofta uttalandet ”Om bina försvinner från jordens yta har mänskligheten bra fyra år kvar att leva” (”If the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than four years to live. No more bees, no more pollination … no more men”).

Det finns dock inga beläggg för att han verkligen sagt, eller skrivit detta.

Det förekommer i The Irish Beekeeper, v.19-20, 1965-66, p74, som citerar  en fransk bitidskrift : Abeilles et Fleurs (Bees and Flowers, the house magazine of Union Nationale de l’Apiculture Française, juni 1965) det förekom också i boken ”From Science Fiction to Science Facts, Companion Study Guide to the Science.” 1965, då det tillskrevs Einstein

En större spridning fick citatet i samband med utbrottet av CCD 2007.

Citatet har tillskrivits även andra filosofer och forskare.

Det är också närbesäkatat med vad  E.O.Wilson sagt:  If all mankind were to disappear, the world would regenerate back to the rich state of equilibrium that existed ten thousand years ago. If insects were to vanish, the environment would collapse into chaos.

Sanningen i citatet kan dock ifrågasättas. Om man med bin menar honungsbin skulle det inte ha varit möjligt för människor att leva på de amerikanska kontinenterna eller Australien innan europeerna införde honngsbin. Om man däremot menar bin över huvud taget skulle inga människor kunna leva i tundraområden.

Globalt odlas cirka 3000 olika grödor.

12 av dessa utgör 90% av skörden.

Banan Cassava Durra Hirs Kokosnöt Korn Majs Potatis Ris Råg Sötpotatis Vete

Dessa förser oss med kolhydrater och är vindpollinerade. Vi skulle överleva, men det blev lite tråkigare mat.

Var tredje tugga vi äter är beroende av pollinering av bin.

Underförstått honungsbin. Brukar ibland följas av liknelsen med en hamburgare där bara brödet återstår. Det kanske är sant i vissa delar av västvärlden.  Globalt sett, utgör ris en viktig basföda. Vissa forskare ifrågasätter om honungsbiet har så stor betydelse globalt sett.

En rapport från FAO anger att ca 70 av de 100 viktigaste grödorna är beroende av pollinerande insekter.

Mobiltelefoner stör binas orienteringsförmåga.

En nyhet som trycktes i The Indipendent och ( http://www.independent.co.uk/environment/nature/are-mobile-phones-wiping-out-our-bees-5332810.html ) som sedan citerades av många tidningar världen runt. I artikeln hänvisade de till ett universitet i Tyskland.(Landau University ) Tyvärr läste de inte rapporten ordentligt och få tidningar ( ett par undantag finns –  http://www.nytimes.com/2007/04/22/technology/22iht-wireless23.1.5388309.html , http://www.spiegel.de/international/world/debunking-a-new-myth-mobile-phones-and-dying-bees-a-477804.html ) kollade källan. Det försök det tyska institutet gjordt rörde inte mobiltelefoner utan bärbara telefoner man har i hemmen. Strålngen ligger på en annan frekvens. Det var ett begränsat försök och skillnaden mot kontrollsmhällen var inte speciellt stor. ( http://www.ct.gov/csc/lib/csc/pendingproceeds/docket_422/alex_exhibits/422-20111021-alex_attachment14-17.pdf )

Bin och hästar

Bland biodlare florerar en uppfattning om att hästar skulle vara speciellt känsliga för bistick

Jag har inte funnit några belägg för detta i litteratur eller press. Inte heller har jag fått någon uppgift på annat sätt som stöder påståendet. Egil Holm har gått igenom gamla lagar och det enda han hittat är från Skånelagen som talar om stängsel kring kuporna. Troligtvis för att tamdjur inte skall kunna välta dem.

De biodlare jag kollat med hävdar att det inte förekommit några problem vid kombinationen bin och betande hästar.

Humlor kan inte flyga

Ibland gör man sig lustig över vetenskapliga citat, oftast använder man bara delar av citatet. Ett exempel är att humlor inte kan flyga. De är för stora, för tunga och har för små vingar. Men det vet inte humlorna så deflyger i alla fall.

Sanningen är att de inte kan glidflyga och det är en egenskap de delar med många andra insekter.

https://rationalwiki.org/wiki/Bumblebee_argument

Scientists Report: Bumblebees Can’t Fly