Sjukdomar mm

För  aktuell information,bekämpning mm hänvisas i första hand till Jordbruksverkets hemsida. (länk längst ner på den här sidan)

 

Bin kan drabbas av olika sjukdomar och ”krämpor”. Det finns också en del skadegörare och parasiter som kan drabba ett bisamhälle. I den här tabellen tas några upp.

Vissa kan behandlas, vissa kan förekomma utan att de i allmänhet gör nämnvärd skada. Mot vissa finns det inga medel att ta till. Några finns (ännu) inte i Sverige. (se även text under tabellen)

Observera att framför allt när det gäller virus förekommer att de klassas om och byter namn ibland.

förkortningnamnförknippas medNotering
?Arcansas Bee Virus
ABPVAkut Paralyse VirusVarroa kan “aktivera” viruset hos bin.Kan eventuellt också finnas hos humlor (Bombus)
BBPV Berkeley bee picornavirus
BQCVBlack Queen Cell Virus
BVXBee Virus XFörknippas med Amöbasjuka
BVY Bee Virus YFörknippas med nosema apis
CBPV Cronic Bee Paralysis Virus
CWVCludy Wing Virus
DWVDeformered Vinge VirusFörknippas med Varroa Viruset har påvisats i såväl drottningar som drönare och arbetsbin. Det har också påvisats i varroakvalster samt i honung.
Det isolerades först i Japan och fick då namnet “Japanese strain of Egypt Bee Virus”. Namnet ändrades senare till “Deformered Wing Virus”.
Yngel, som angrips under det stadium då puppan har vita ögon, brukar överleva men får deformerade vingar – därav namnet.
EBVEgypt Bee Virus
FVFilamentous bee virus
IAPVIsrael acutei Bee Paralysis VirusFörknippas med Varroa
JEBV Japanese strain of Egypt Bee Virus
KBVKashmir Bi Virus
Förknippas med Varroa . Angriper både Apis cerana och Apis mellifica. Förökar sig snabbt och dödar värden inom tre dygn.
SBV Sack Brood VirusSäckynge
Den angripna larven förvandlas till en “vattnig säck”.
Spridningen av viruset sker framför allt inom kupan när bina rensar ut infekterade larver.
SBPVSlow Paralysis VirusFörknippas med Varroa
TSBV Thai sac brood virusdrabbar ej Apis m.Under 1980-talet slog ett virus , Thai sac brood virus, ut större delen av det inhemska biet i Indien ( Apis cerana ). Lösningen den här gången var att börja arbeta med europeiska bin ( Apis mellifica) , som inte är känsliga för viruset.

 

Varroa, Amerikansk yngelröta och trakékvalster skall enligt lag bekämpas.

Noseman anses ha stor betydelse för bisamhällets allmänna hälsa och honungsskörden.

För utterligare uppgifter, diagnoser och bekämpning se; Ingemar Fries & Preben Kristiansen ” Sjukdomar parasiter och skadegörare i bisamhället”

Se också sammanställning hos jordbruksverket med symptom, beskrivningar och bekämpningar