Utblick 2017-03-27 USA

uppdaterat 2017-03-27

I slutet av mars publicerades siffror för vinterdödligheten bland bin i USA.
De delar in biodlarna i tre grupper Backyard beekeepers ( ung hobbybiodlare med max 50 samhällen), sideliners ( ungefär deltidsbiodlare med 51-500 samhällen) och professional ( ung yrkesbiodlare med mer än 500 samhällen )

Vinterdödligheten mellan de olika grupperna skiljer sig år, liksom arbetssätt.

I redovisningen anges värden från 2008 – 2016
När det gäller hobbybiodlarna uppgick vinterförlusterna 2016 till 37,9 %. För deltidsbiodlarna var siffran 29,5 % och för yrkesbiodlarna 25,6 %.

Trenden  för åren 2008-2016 visar att att förlusterna ökar för hobbybiodlarna medan de minskar för yrkesbiodlarna. Deltidsbiodlarnas förluster varken ökar eller minskar.
Förlusternas storlek torde således inte ha något direkt samband med den omfattande vandringen till olika grödor eftersom den främst genomförs av yrkesbiodlare. Eller också kanske de är bättre på att behandla mot sjukdomar.

I Sverige torde det vara nära 100% av biodlarna som på något sätt behandlar mot varroa. Av redovisningen tycks detta inte vara fallet i USA, detta trots att de har tillgång till flera olika medel än vi har, .Det skiljer sig dock mellan de olika grupperna och samtliga yrkesbiodlare använde ett eller flera medel (2015)

Enligt de redovisade uppgifterna verkar det som drönarutskärning endast har en marginell effekt på vinterförlusterna.

Källa

https://bip2.beeinformed.org/survey