Organisationer länkar

Rikstäckande organisationer

Senast uppdaterad: 2014-06-21
I landet finns några organisationer och sammanslutnigngar som har en rikstäckande organisation.

  • Biodlarföretagarna är en branschförening för Sveriges biodlingsföretagare. Alla som delar vårt intresse är välkomna!
  • Carnica Gruppen är en renavelsgrupp som sysslar med Apis mellifera carnica. Gruppens syfte är att befrämja biodling med carnicabin.
  • Föreningen Nordbi & Projekt Nordbi. För bevarandet av det mörka Nordiska Biet, Apis mellifera mellifera, ursprungligt men hotat.
  • Ligusticagruppen. Sammanslutning för dem som sysslar med de gula bina.
  • Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare.
  • Svensk Biavel AB. I januari 2007 bildades Svensk Biavel AB med Sveriges Biodlares Riksförbund och Biodlingsföretagare som ägare av hälften var. Uppgiften för projektet är att ta fram en nationell plan för ett strukturerat avelsarbete
  • Svensk buckfastavel. Föreningen Svensk Buckfastavel sammlar avelsintresserade biodlare med ambitionen att bevara och utveckla Buckfastbiet enligt Broder Adams modell
  • Honungsringen med bl.a. adresser för analys av honung.

Lokala och regionala organisationer

I landet finns ett stort antal biodlareföeningar. De bildar ett antal distrikt.
Några distrikt och föreningar har egna hemsidor.

Kvalitén är lite skiftande, men några innehåller intressant stoff.

Eftersom det förekommer att hemsidor tillkommer, läggs ner eller byter adress hänvisas till SBR´s hemsida för aktuella länkar.