Referensmaterial växter

Hjälp mig gärna att rapportera om du hittar länkar som inte fungerar

För uppgifter om växternas relation till bin och biodling se vår länklista

 

På Internet

Uppdaterat 20-10-25

Checklista Nordens Växter, Tomas Karlsson, http://linnaeus.nrm.se/flora/chk/chk3.htm. Här finns bland annat de vedertagna namnen på våra nordiska växter.

Euro- med  plantBase The Euro+Med PlantBase provides an on-line database and information system for the vascular plants of Europe and the Mediterranean region.( inte helt komplett när det gäller svenska växter, men många namn på olika språk)

Den virtuella floran, http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html

Dyntaxa Svensk taxonomisk databas, SLU

Henriette’s Herbal Homepage, http://www.henriettesherbal.com

The International Plant Names Index (IPNI)

The Plant List

A Modern Herbal Home Page (Finns även i tryckt form, se nedan), http://botanical.com/botanical/mgmh/mgmhhttps://commons.wikimedia.org/wiki/Special:RecentChanges?uselang=sv.html

Svenska kulturväxter (skud)  https://skud.slu.se/nav/links

ArtDatabanken Här finns också de rödlistade arterna, SLU

Global Plants

The PLANTS National Database (USA), http://plants.usda.gov/

Wikimedia Commons Bland annat namn på många språk.

Biväxter Olssons frö.

Fröbomber, för den som vill sprida lite blomning här och där

Föreningen för Dendrologi & Parkvårdhttp  I deras årsskrifter finns många uppgifter om framför allt träd

KRITISK ORDBOK ÖFVER SVENSKA VÄXTNAMNEN Elias Fries 1880 (projekt Runeberg)

 

—————-

Tidskrifter

Natur och trädgård