Risveden

Risveden är ett vidsträckt skogsmarksområde mellan Göta Älv och sjöarna Anten och Mjörn. Området innehåller ett start antal sjöar, sammanhängande skogsområden och lite bebyggelse.

Det har stora natur- och kulturhistoriska värden, och några naturreservat finns avsatta

När Göteborg växte togs mycket trä från området och källor anger att det var så stora avverkningar att det inte längre fanns vedbränne för den fasta befolkningen. Idag täcks stora arealer av planterad skog. Genom området går många vägar och stigar.

Vid Brobacka finns ett område med Jättegrytor.

Längs Antens västra sida finns muséejärnvägen Anten-Gräfsnäs.

I Risveden finns en tradition av småbruk De flesta är nu nedlagda, omvandlade till helårs- eller fritidsbostäder eller rivna.

Risveden och dess omgivningar.