Celler

uppdaterad 2019-10-30

Bina bygger ut sexkantiga celler.De har alltid en spets uppåt, vilket gör att de blir maximalt hållbara för tyngd. På andra sidan av vaxkakan bygger de ut celler som är 1/2 cell förskjutna i höjd och sidled. Centrum av botten på en cell på ena sidan av vaxkakan motsvarar således den punkt där tre celler på andra sidan möts.

För att hålla kvar nektarn i cellen lutar den lite uppåt. (7 grader)

Om bina får bygga  fritt kommer de att göra olika stora celler på olika ställen på vaxkakan.

För att hjälpa bina ”på traven” sätts präglade vaxmellanväggar in som bina kan fortsätta att bygga ut. Det framför allt biodlaren vinner på är att man får parallella kakor som är lättare att hantera.

Vaxmellanväggarna är präglade med sexkantigt mönster. Storleken på cellerna(diametern) kan variera. Det vanligaste formatet är 5,2 mm, men även 4,9 mm förekommer.

En speciell cellstorlek förekommer också när det gäller drönarvax. Cellerna är där större. Detta vax används om man vill dra fram större mängd drönare än vad samhället normalt skulle producera. Kan vara användbart vid t.ex.parningsstationer.

En fråga somdelar biodlarna är uppfattningen om cellstorleken. Om bina får bygga helt fritt bygger de celler med olika storlek beroende på vad cellerna skall användas till.