Tillåtet eller inte ?

uppdaterad 2018-11-17

Livsmedelsverket har gjort bedömningen att biodlare som enbart producerar honung upp till 1000 kg inte är att betrakta som livsmedelsföretag och omfattas därmed inte av kravet på registrering. Det innebär att dessa kan leverera (skänka bort, sälja etc) sin honung direkt till konsumenter, till butiker och till tappstationer så länge den totala mängden levererad honung understiger 1000 kg.

För mera om registrering läs mera hos Livsmedelsverket

OBS Detta innebär ingen befrielse att ta upp biodlingen i deklarationen enligt skatteverkets bestämmelser.

 [