Apidae (Långtungebin)

uppdaterad 19-11-20

Apidae Leach, 1815 (långtungebin)

Bin

Bin är så mycket mera än det vi vanligen tänker oss. På vårt jordklot finns idag cirka 28 500 arter beskrivna, Det finns dock ibland flera oberoende beskrivningar av samma art, och klassificerade är nu ca 16 350 arter. Tusentals arter är dock ännu inte undersökta. Det är också rimligt att anta att det finns ett antal arter som ännu ej är beskrivna. Det totala antalet arter av bin är fortfarande okänt.

De minsta bina torde finnas bland de arter som tillhör Euryglossina (Quasihesma) Exley, 1968. En art från  Cape York i Queensland, Australien, är endast 1.8 mm lång. Det största Megachile pluto, Wallace’s (lost) bee ( tidigare namn Chalicodoma pluto)  som är ca 37 mm. Det innebär att det minsta biet skulle kunna sitta på det största biets antenn – om de fick möjlighet att träffas. Det störst finns på ön Bacan och angränsande öar väster om Nya Zeeland.

Bin indelas för närvarande i  sju familjer med sammanlagt 425 släkten. Av dessa är släktet Apis det som i det här sammanhanget är mest intressant eftersom det innehåller arten Apis mellifira – honungsbiet.

I Sverige har vi 285 arter.  Artdatabanken upptar i sina rödlistor över hotade arter ( maj 2000) sammanlagt 84 arter som antingen är försvunna, hotade eller missgynnade. Av dessa är fem humlor.

De flesta bin är solitärbin, d.v.s. de lever ensamma. Några arter bildar samhällen och kallas därför sociala bin.

Apidae – Sociala bin

 


 

Sammanställt av Rune Hedberg