Apis mellifera

uppdaterad 2020-10-04

Det europeiska biet

Spridning från början Afrika, Europa och delar av Asien. 

Genetiska studier har visat att de afrikanska arterna har 87 alleler, men endast 60 har konstaterats i de europeiska arterna.

Har importerats till andra världsdelar och finns nu så gott som överallt på jordklotet ( utom Antarktis )

Det bi som idag har den största spridningen och den största kommersiella användningen. Ett antal raser finns. (Listan är troligtvis inte komplett)

Europa och medelhavshområdet

 •  
 • A.m adami  (Crean honey bee)
 • A.m. artemisia ( Russian honey bee)
 • A.m carnica      carnica, krainerbin
 • A.m. caucasia (Caucasian honey bee)
 • A.m cecropia   ( Greek honey bee)
 • A,m.cypria det cypriotiska biet
 • A.m. iberiensis (spanish honey bee)
 • A.m intermissa
 • A.m ligustica   det gula biet, italienska bin
 • A.m macedonia (Macedonian honey bee
 • A.m mellifera         det nordiska eller bruna biet
 • A,m, ruttneri (Maltese honey bee)
 • A,m. remipes ( Armenian honey bee)
 • A.m sahariensis
 • A.m siculliana. ( Sixilian honey bee)
 • A.m. remipes  (ev synonym A.m.armenica)
 • A.m. siciliana
 • A.m.sossimai (Ukranian honey bee)
 • A.m.taurica (Cremean honey bee)
 •  
 • Främre asien och asien
 • A.m antoliaca. (Anatolin honey bee)
 • A.m armenica
 • A.m caucasia
 • A.m media  (Persian honey bee)
 • A,m. pomponella ( Tian Shan honey bee)
 • A.m. sinisxinyuan (Xinuan honey bee)
 • A.m syprica (Syrian honey bee)
 •  

Afrikanska raser

 • A.m capensis
 • A.m intermissa
 • A.m lamarkii
 • A.m litorea
 • A.m major
 • A.m monticola
 • A.m sahariensis
 • A.m scutellata
 • A.m unicolor
 • A.m yementica
 • A.m.adonsonii

Korta notiser om vissa arter.

”Mördarbin” A. m. scutellata.

När de första rapporterna om ”mördarbina” kom uppgavs att det var en korsning mellan A.m.adonsonii och A.m ligustica . Senare rapporter anger att det  är A.m scutellata.

Bina togs in till en forskningsstation i Sydamerika för att undersöka om de var bättre lämpade för det tropiska klimatet än de bin man tidigare hade ( A.m ligustica). Samhällena var försedda med spärrgaller för att förhindra att de skulle sprida svärmar. Genom ett missförstånd kom gallret att avlägsnas några timmar och ett antal svärmar hann rymma. De visade sig klara klimatet bra och spred sig rätt snabbt. Nu finns de även i södra USA.

De skiljer sig från de europeiska bina genom att ha en mycket stark försvarinstikt ( aggresiva) och betydligt mera svärmvilliga. Åtskilliga olika metoder har försökts för att begränsa spridningen. Bland annat har man försökt korsa dem med ”normala” bin utan framgång. En av orsakerna till detta torde vara att de har en kortare period från ägg till färdigt bi.

Kapbiet A.m capensis

Huvudsaklig utbredning södra afrika. Det enda honungsbi där arbetsbin kan utvecklas till parningsdugliga honor om samhället förlorar drottningen. På så sätt kan samhället överleva om de råkar ut för visefall.

Xinjiangbiet A.m. siniszinyuan 

I Bitidningenseptember 1998 beskrivs ett bi som införts från Ryssland till Kina i böjran av 1900-talet till detta område. 1980 inrättades ett renparningsområde. In i detta hade det dock kommit svärmar av andra bin.

Biet har nyligen undersökts noggrannare och 2016 konstaterades att man upptäckt ett nytt bi som fick namnet Apis.mellifica snisxinyuan.

Sahara

Lite oklart vilket bi det gäller. På några oaser i östra Sahara (Kufa ochMarzuq )har man bin och biodling baserat på ett bi som troligtvis har varit isolerat från andra bin i åtskilliga tusen år. Det har visat sig att de inte har några av våra vanliga sjukdomar eller parasiter.

Eventuellt rör det sig om A.m. lamarkii, som är det ursprungliga biet i bl.a. Egypten och som finns i relativt ursprunglig form i oaserna i Siwa, där det hålls i traditionella kupor (rörkupor ?)

Primorsky-bin ( latin ?)

I Primorskyregionen vid gränsen mellan Kina och Ryssland finns bin som haft kontakt med varroakvalster under många år. De har tilldragit sig stort intresse för att se om egenskapen går att ta tillvara.  De första försöken i Tyskland kom fram till att de inte  var aktuella eftersom bl.a. skördarna var för små. Ett längre försök har genomförts i USA, och resultaten tyder , enligt dem som driver försöket, att bina  har en god tolerans mot varroaangrepp.

Buckfastbin

Detta är ett framavlat korsningsbi. Broder Adam vid Buckfast abby hämtade material från ett stort antal bin i Europa och Afrika för att korsa fram ett bra bruksbi. I Sverige har bucfastodlineg varit mycket framgångsrik.

 

.