Bin allmännt

uppdaterad 19-03-02

Bin är så mycket mera än det vi vanligen tänker oss. På vårt jordklot finns idag cirka 28 500 arter beskrivna, Det finns dock ibland flera oberoende beskrivningar av samma art, och klassificerade är nu minst 16 350 arter.(2018) Tusentals arter är dock ännu inte undersökta. Det är också rimligt att anta att det finns ett antal arter som ännu ej är beskrivna. Det totala antalet arter av bin är fortfarande okänt.

De minsta bina torde finnas bland de arter som tillhör Euryglossina (Quasihesma) Exley, 1968. En art från  Cape York i Queensland, Australien, är endast 1.8 mm lång.

Det största är Megachile pluto, Wallace’s (lost) bee ( tidigare namn Chalicodoma pluto)  som är ca 37 mm. Det innebär att det minsta biet skulle kunna sitta på det största biets antenn – om de fick möjlighet att träffas. Det störst finns på ön Bacan och angränsande öar väster om Nya Zeeland.Wallace förde hem ett exemplar från en upptäcktsresa. Det tog dock 120 år innan någon annan kunde återfinna det eftersom det levde på hög höjd över marken, och där letade man inte.Ett par exemplar har varit till salu via internet till ett pris på $9.100.  Läs mera här

Bin indelas för närvarande i  sju familjer med sammanlagt 425 släkten. Av dessa är släktet Apis det som i det här sammanhanget är mest intressant eftersom det innehåller arten Apis mellifira – honungsbiet.

Artdatabanken upptar i sina rödlistor över hotade arter ( maj 2000) sammanlagt 84 arter som antingen är försvunna, hotade eller missgynnade. Av dessa är fem humlor.

De flesta bin är solitärbin, d.v.s. de bildar inte samhällen Av de arter vi har i Sverige övervintrar de flesta (alla ?) som ägg,larver eller puppor .

Några arter bildar samhällen och kallas därför sociala bin. Hit räknas våra vanliga honungsbin (Apis ) och humlorna ( Bombus )

Om du inte hittar vad du söker på de här sidorna hänvisas till litteraturlistan eller länklistan.

För vidare läsning se t.ex.

Naturhistoriska muséet