Solitärbin

uppdaterat 20-04-24

Här är en lista över solitären i Sverige.

 • Andrenidae – Grävbin
  • Andrena – Sandbin                  63 arter i Sverige

   Foto: Fredrik Kihlberg

   Gyllensandbi Foto: Fredrik Kihlberg

  • Panurgus – Fibblebin                 2 arter i Sverige
  • Panerginus– Bergsbin.               1 art i Sverige

 

 • Anthophoridae – Pälsbin
  • Nomada – Gökbin                     34 arter i Sverige
  • Antophora -Pälsbin                     5 arter i Sverige
  • Epeolus – Filtbin                          5 arter i Sverige
 • Colletidae – Korttungebin
  • Hylaeus – Citronbin                 17 arter i Sverige
  • Colletes – Sidenbin                    8 arter i Sverige
  • Biastes – Pärlbin                        1 art i Sverige
  • Certina – Märgbin                      1 art i Sverige
  • Eucera -Långhornsbin              1 art i Sverige
 • Ctenoplectrini
 • Fedelidae
 • Halictdae – Vägbin
  • Lasioglossum – Smalbin         31 arter i Sverige
  • Sphecodes -Blodbin               16 arter i Sverige
  • Halictus – Bandbin                  7 arter i Sverige
  • Duforea – Solbin                       4 arter i Sverige
 • Megachilidae – Buksamlarbin
  • Osmia – Murbin                         15 arter i Sverige
  • Megachile -Tapetserarbin          12 arter i Sverige
  • Coelioxys – Kägelbin                   8 arter i Sverige
  • Hoplitis – Gnagbin                       4 arter i Sverige
  • Stelis – Pansarbin                        4 arter i Sverige
  • Chelostoma – Blomsovarbin        3 arter i Sverige
  • Anthidium Ullbin                          2 arter i Sverige
  • Thracusa – Hartsbin                    1 art i Sverige
  • Aglaoapis– Kilbin                         1 art i Sverige
  • Härjades – Väggbin                     1 art i Sverige
 • Melittidae – Sommarbin
  • Melitta – Blomsterbin                   4 arter i Sverige
  • Dasypoda – Byxbin                      3 arter i Sverige
  • Macropis – Lysingbi                     1 art i Sverige

Andrenidae – grävbin

Över 1000 arter spridda över hela världen. I Sverige finns 54 arter sandbin (Andrena) t.ex. Andrena albicans Müller och Andrena maculipes.

Oxaeidae räknades tidigare som en egen familj men klasssificeras sedan 1995 som en underfamillj till Andrenidae. Oxaeidae består av fyra släkten med sammanlagt 19 beskrivna arter. Det är stora ( 13-26 mm) snabbt flygande bin med en spridning  från USA till Argentina.

Anthophoridae – Pälsbin

I Sverige finns fem arter pälsbin. Hit räknas också  gökbin (Nomada), 31 arter som är parasiter på Andrena-arter, och Trädbin (Xylocopinae) endast en art i Sverige, Ceratina cyanea, det blå trädbiet.

Colletidae – Korttungebin

Cirka 500 arter över hela världen. I Sverige finns 17 arter stinkbin (Hylaeus ) t.ex. Hylaeus confusus Nylander och 8 arter slembin (Colletes ), t.ex Colletes succinctus Linné

Ctenoplectrini

En liten grupp bin. Troligtvis endast 20 arter spridda från Afrika till sydöstra Asien. En art finns också i Australien.

Halictdae – Smalbin

Åtskilliga tusen arter spridda över hela världen. De är vanligen små (3-11 mm). I Sverige finns 35 arter (Halictus och Lasioglossum).Exempel är Halictus lativentris Schenck i Skåne, på Öland och Gotland

Megachilidae – Buksamlarbin

Familjen innehåller ett stort antal arter. Några har intresse som pollinatörer av odlade grödor, trots att de inte bildar samhällen. Till denna familj räknas Murbin (Osmia och Hoplitis, 18 arter) och bladskärarbin (Megachile 13 arter) Har tilldragit sig intresse som pollinatörer, oc försök har gjorts främst med Osmia i kommersiellt odlade grödor.

Melittidae – Byxbin

Cirka 60 arter. I Sverige förekommer tre arter av Dasypoda t.ex.Dasypoda hirtipes (bandat byxbi) och fyra arter av Melitta t.ex. Melitta leporina (lucernbi)

Osmia

Osmia bicornis (äldre Osmia rufa) Rödmurarbi anses var en god pollinatör.Det bygger bo i murverk, men kan också bosätta sig i bihotell (7-9 mm håldiameter).

Getingar (Vespidae), solitära getingar (Eumenidae) och myror (Formicidae) förs till överfamiljen Vespoidea. Den som önskar uppgifter om de 51 arterna av getingar  eller de 81 arter av myror vi har i Norden får söka andra hemsidor.t.ex https://www.nationalnyckeln.se/steklar-myror-getingar-hymenoptera-formicidae-vespidae